77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

50 – lecie AP w Słupsku
50 – lecie AP w Słupsku


Z ostatniej chwili
UWAGA!!! PROSZĘ SKŁADAĆ DEKLARACJĘ KONTYNUACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE ” REKRUTACJA”.

Szanowni Rodzice,

wychowankowie pełnoletni!

 Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury na nowy rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji prosimy o składanie „Deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w PMDK”– kontynuacja edukacji w PMDK (dotyczy wyłącznie obecnych wychowanków i tej samej sekcji w kolejnym roku szkolnym!).
Poniżej przedstawiamy Państwu możliwości złożenia deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zespołach, sekcjach PMDK, do których Wasze dzieci uczęszczają w bieżącym roku szkolnym

 1. Druk deklaracji należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać w postaci skanu/zdjęcia mailowo na adres: sekretariat@mdk.miastko.com.pl
  lub na nr telefonu 606 468 375 do dnia 31.05.2020 r.
 2. Dla osób, które nie mają możliwości dostarczenia deklaracji w w/w sposób (patrz pkt.1), proponujemy skorzystanie z pliku w formacie WORD (dostępny do pobrania w zakładce REKRUTACJA), który po wypełnieniu (bez podpisu rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego) należy przesłać w terminie do dnia 31.05.2020 r.
  na adres:  sekretariat@mdk.miastko.com.pl
  z dopiskiem: „Zobowiązuję się do uzupełnienia podpisu na przesłanej w załączeniu deklaracji kontynuacji w terminie wyznaczonym przez placówkę”.
 3. W holu Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w dniach 04 – 29.05.2020 r.
  w godz. 11.00 – 13.00
  dostępna będzie skrzynka podawcza, do której ewentualnie można wrzucać podpisane deklaracje w wersji papierowej zgodnie z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zachęcamy do składania deklaracji.

Złożenie tej deklaracji w terminie do 31 maja zapewnia miejsce
w wybranej sekcji!!

Pobierz  dokument – Rekrutacja 2020 – 2021 w pdf.