77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

50 – lecie AP w Słupsku
50 – lecie AP w Słupsku


Z ostatniej chwili
UWAGA!!! Zajęcia z sekcji tenisa stołowego z Panem Pawłem Biernackim w dniach 28.09-10.10.2020 r. są odwołane.

VII edycja Konkursu Twórczości Literackiej „Wiersze od ręki” odbyła się 20 lutego 2020 roku, w siedzibie PMDK. Tym razem jej hasło przewodnie brzmiało: „Zwierzęta mają duszę„. Członkowie jury w składzie: Katarzyna Bąk – przewodnicząca oraz Iwona Ryckiewicz i Alina Francuzik oceniały wykonywanie poszczególnych zadań przez 8 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych Miastka i gminy .Uczestnicy konkursu mieli do wykonania 4 zadania, w których wykazali się umiejętnością tworzenia porównań poetyckich oraz krótkich wierszyków „łamijęzyków” z bohaterami  zwierzęcymi.  Sporządzenie ( na czas) alfabetycznego spisu zwierząt oraz obejrzenie 8 filmików z nimi w roli głównej było zaś inspiracją do tworzenia aforyzmów. Uczniowie wykazali się w trakcie konkursu dużą wiedzą merytoryczną, umiejętnością tworzenia krótkich form literackich oraz zgodną współpracą zespołową.W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników młodzi twórcy wzięli udział w spotkaniu z panią Pauliną Jarmołą – nauczycielem dogoterapii – oraz jej pupilką  Evitą. Wielkie skupienie podczas pogadanki, uśmiechy na twarzach oraz sympatyczne reakcje widzów świadczyły o  zadowoleniu z obejrzenia  takiej „części artystycznej”, osłodzonej wcześniej  przepysznym pączkiem, serwowanym z okazji „tłustego czwartku”.

32 uczestników konkursu zostało nagrodzonych symbolicznymi , indywidualnymi upominkami promocyjnymi oraz dyplomami zespołowymi. Natomiast zwycięzcy otrzymali dodatkowo z rąk dyrektora PMDK p. Lucyny Lubieńskiej statuetki za:

I miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 – gr. II

II miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Świerznie

III miejsceuczniowie ze Szkoły Podstawowe nr 3  -gr. II

Cele pozaliterackie konkursu , takie jak:

– uzmysłowienie więzi łączących człowieka i zwierzę oraz ich wzajemnego, pozytywnego oddziaływania na siebie,

– uwrażliwienie na krzywdę, wyrządzaną zwierzętom i zachęcenie do wolontariatu na ich rzecz  –   również zostały w całości zrealizowane.

Nad prawidłowym przebiegiem całej imprezy w PMDK czuwali jej organizatorzy: sekcja teatrzyku „Rummelek” z nauczycielem Ireną Remelską. Sekcja dziennikarska wykonane  zdjęcia i  zebraną dokumentację z przebiegu konkursu wykorzysta w celu przygotowania tradycyjnych już gazetek pokonkursowych dla placówek szkolnych.