77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

50 – lecie AP w Słupsku

50 – lecie AP w Słupsku


Z ostatniej chwili

.

Dnia 13 grudnia 2019r. odbyło się  Spotkanie Przedświąteczne Sekcji PMDK, które przygotował Samorząd Wychowanków pod kierunkiem opiekunki  p.Justyny Depka- Prądzyńskiej. Dla uczestników i nauczycieli organizatorzy przygotowali  wiele niespodzianek. W świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich profesjonalnie wykonane Jasełka „Hej, kolęda, kolęda…” zaprezentowane przez teatrzyk „Rummelek”, sekcję recytatorsko- teatralną i Studio piosenki. Świąteczną  zabawę „Czyja to dłoń?” przeprowadził SW, a konkurs „Dokończ wiersz” przedstawicielki z teatru młodzieżowego.  Kabaret „Szpilka” rozbawił wszystkich  scenką „ Zima, bałwan i dzieciaki”, a zespół wokalny „Divisi”, solistki z sekcji wokalnej i Studia piosenki  urzekli wszystkich pięknymi kolędami.  Życzenia świąteczne dla uczestników, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi złożyła Dyrektor PMDK p. Lucyna Lubieńska oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Szymanowska. „Piernikowe Trio” z sekcji  instrumentalnej wprowadziło wszystkich w  świąteczny nastrój  pięknym wykonaniem pastorałki. Na zakończenie Mikołaj z pomocnikami  wręczył dla zebranych „ gadżety- niespodzianki”, które ufundowała Rada Rodziców PMDK. Magicznego  uroku całemu spotkaniu dodawała przepiękna świąteczna dekoracja  i zapach świerkowych drzewek (duże podziękowania dla ofiarodawcy p. Piotra Bagińskiego)

12 grudnia 2019r. w Powiatowym Młodzieżowym  Domu  Kultury w Miastku odbyło  się Zimowe Widowisko Teatralno- Wokalne dla Rodziców „Hej, kolęda, kolęda…”, którego koordynatorem była pani Irena Remelska, a organizatorami – cztery sekcje PMDK. Zaproszeni goście mogli obejrzeć  inscenizację  pt. ”Jasełka” zaprezentowaną  przez teatrzyk „Rummelek” i sekcję recytatorsko- teatralną, w której współczesna grupa uczniowska przybliżyła wszystkim tematykę narodzin Jezuska w Betlejem. Wokaliści ze Studia piosenki pani Katarzyny Bąk zaśpiewali 12 pięknych kolęd polskich , które były tłem muzycznym  przedstawienia. Po poczęstunku przygotowanym przez sekcję gospodarstwa domowego (n-l: Agnieszka Warsińska) wiersz o urokach i tradycjach Święta Bożego Narodzenia zarecytowała Wiktoria Gront i Alicja Czekała, a dwie kolędy odśpiewała Wiktoria Szymanowska ze Studia piosenki. Na zakończenie wszyscy chętni mogli uczestniczyć w sesjach fotograficznych rodzin na tle przepięknej dekoracji świątecznej. Zdjęcia podczas  widowiska wykonała sekcja dziennikarska (n-l: Grażyna Jamniak), a sesję zdjęciową rodzin – pan Konrad Remelski. Podczas imprezy panowała miła, rodzinna atmosfera, a przy wspólnym poczęstunku integrowali się rodzice i dzieci z różnych sekcji.

Przepiękna inscenizacja „Jasełek” została zaprezentowana również w naszej placówce  18 grudnia dla uczniów klas V ze  szkół podstawowych nr 1 oraz nr 2 w Miastku. Młodzi widzowie z wielkim zainteresowaniem i  w skupieniu obejrzeli  występy teatralno- muzyczne wychowanków z PMDK, nagradzając ich grę aktorską oraz popisy wokalne gromkimi brawami.

12 grudnia 2019r. kolędowaliśmy w Niepublicznym Przedszkolu Montessori w Miastku. Była wspaniała atmosfera, szopka , przedszkolaki z rodzicami, Mikołaj i wspólne śpiewanie kolęd. Naszą placówkę reprezentowały: Kornelia Gruba ze Studia piosenki  i Michalina Biernacka z sekcji wokalnej. Wszyscy żywiołowo włączyli się do śpiewania tradycyjnych  kolęd i pastorałek. Wspólne kolędowanie pozwoliło poczuć magiczną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Dnia 10.12.2019r. w PMDK odbyła się Impreza Edukacyjno- Artystyczna pn.„ Uzależnienia- droga donikąd”. Założeniem organizatorów było wskazanie zgromadzonej młodzieży  zagrożeń jakie niosą ze  sobą uzależnienia oraz promowanie zdrowego stylu życia bez stosowania używek.  W części artystycznej mogliśmy podziwiać występy wokalne, teatralne i taneczne młodych artystów z PMDK w Miastku oraz harcerzy z 26 WDH „Euforia” z Dretynia z placówką wsparcia dziennego projektu „Ku  Gwiazdom”. Występy przeplatane były trzema prelekcjami :

1)”Jak używki wpływają na życie młodych ludzi” –kurator sądowy p. Dorota Wiśniewska

2)”Odpowiedzialność karna nieletnich” –sierż. sztab. p. Małgorzata Hapka

3)„Instytucje pomagające uzależnionym. Telefon zaufania”–z-ca przewodniczącej MGKRPA–p.Dariusz Tandetzki.

Ponadto 20 laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego na projekt ulotki profilaktycznej pn. „ Żyję bez uzależnień” otrzymało dyplomy i nagrody wręczane przez  Starostę Bytowskiego p. Leszka Waszkiewicza oraz Dyrektor  PMDK p. Lucynę Lubieńską. Byli to:

w kat.    I – uczniowie kl. VII i VIII ze szkół podstawowych

PRACA PLASTYCZNA

   I miejsce      -Wanesa Starczewska –SP w Świerznie

   II miejsce     -Kinga Potomska – SP w Świerznie

   III miejsce   -Dominika Trafna –SP w Świerznie

   Wyróżnienie –Zuzanna Bednarska – SP w Świerznie

GRAFIKA KOMPUTEROWA

I miejsce       -Kornelia Gruba –PMDK w Miastku

II miejsce     – Sandra Baumgart – PMDK w Miastku

PLAKAT

I miejsce       -Oliwia Kornatowska –SP nr 1 w Miastku

   II miejsce     -Denis Fabiniak –SP nr 1 w Miastku

   III miejsce    – Klaudia Pluto- Prądzyńska –SP Starkowo

   Wyróżnienie – Patrycja Kaszubowska –SP Starkowo

w kat. II   – uczniowie szkół ponadpodstawowych

PRACA PLASTYCZNA

   I miejsce       -Beata Pelowska –ZSP w Bytowie

   II miejsce     – Dagmara Kiełpińska – ZSP w Łodzierzy

GRAFIKA KOMPUTEROWA

   I miejsce  -Małgorzata Mitrenga –ZSOiT w Miastku

II miejsce  -Oliwia Leoniuk –PMDK w Miastku

  III miejsce –Weronika Kaczmarczyk – ZSOiT w Miastku

   Wyróżnienie – Patrycja Porożyńska – ZSOiT w Miastku

PLAKAT

   I miejsce       -Klaudia Łącka – I LO w Bytowie

II miejsce     -Aleksandra Kapeluch – LO w Bytowie

III miejsce    -Julianna Knuth – I LO w Bytowie

   Wyróżnienie –Małgorzata Malek –I LO w Bytowie

    Imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczestników konkursu, pokaz prezentacji multimedialnej  oraz stoisko promocyjne  z materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi (m.in. broszury, ulotki , informatory przekazane przez MGKRPA w Miastku).Szczególnym  zainteresowaniem cieszyły się ulotki nagrodzone w konkursie plastycznym wydane dzięki funduszom z projektu. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wszystkie działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane były w ramach napisanego przez Hufiec ZHP Miastko projektu finansowanego przez Starostwo Bytowskie przy współpracy PMDK w Miastku. Koordynatorkami były p.Elżbieta Mestek- Krupa ( skarbnik hufca)i p. Grażyna Jamniak (wicedyrektor PMDK).

Dziękując  za wspólnie spędzony czas w urozmaiconych działaniach cieszymy się, że życie wolne od nałogów może być  ciekawe i atrakcyjne.Impreza przebiegła w atmosferze wagi problemu, zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.

 

 

6 grudnia z okazji mikołajek nasi dwaj wolontariusze: Radosław Dzido i Jakub Jereczek  (opiekun G.Jamniak) aktywnie włączyli się w akcję rozdawania paczek dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych  z Klubu Wolontariatu ( grupa niezrzeszona w Miastku  działająca pod przewodnictwem p. Doroty Adameckiej). „ Mikołaj i pomocnik”  sprawili wszystkim wiele radości.

 

 

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku  zorganizował XXVII  edycję Koncertu „Panorama Życia”, podczas którego zgromadzona publiczność ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych  mogła obejrzeć różnorodny program artystyczny.

 

 

Wystąpili:

1.Natalia Malicz –piosenka „Takiego chłopaka””

2.Kabaret „Szpilka”-przedstawienie„Co nam w duszy gra-ludzie kwiaty”

3.Klaudia Peta – piosenka  „Sing, sing”

4.Maja i Antonina – wiersz „Podstępny świat-komputer”

5.Aleksander Czyżniewski – piosenka „Mniej niż zero”

6.Teatr młodzieżowy „W świecie masek” – przedstawienie „Nie osądzaj, nie oskarżaj”

7.Kornelia Gruba – piosenka „Remedium”

8.Amelia i Oliwia – wiersz „Zagubiony”

9.Maja Olchowik – piosenka „Im więcej ciebie, tym mniej”

10.Anna Dudziak – piosenka „Tango Tandresse”

Artystyczne prezentacje przeplatane były informacjami o HIV oraz AIDS podawanymi przez konferansjerów, którzy zachęcali do wsparcia i pomocy uzależnionym.

Ponadto 17 laureatów XVII Konkursu Literackiego pn.”Złapani w sieć uzależnień” otrzymało nagrody wręczane przez  Dyrekcję  PMDK p. Lucynę Lubieńską oraz p. Grażynę Jamniak.

Byli to:

W kat. I – uczniowie ze szkół podstawowych

POEZJA

 • Filip Węsierski , SP nr 3 w Miastku – I miejsce
 • Dagmara Markiewicz, SP nr 1 w Miastku – II miejsce
 • Izabela Waśkowska, ZS w Brzeźnie Szlacheckim – III miejsce
 • Hanna Krzemińska, Maja Małek, Maja Ziótkowska i Wiktoria Hury, SP nr 1 w Miastku- wyróżnienie

PROZA, INNE FORMY

 • Milena Świątek-Brzezińska, ZS w Brzeźnie Szlacheckim – I miejsce
 • Michalina Bober , SP nr 1 w Miastku – II miejsce
 • Natalia Lemanczyk, ZS w Brzeźnie Szlacheckim – III miejsce
 • Kinga Łącka, ZS w Brzeźnie Szlacheckim –wyróżnienie

W kat.II – uczniowie szkół ponadpodstawowych

POEZJA

 • Patrycja Porożyńska, ZSOiT w Miastku– I miejsce
 • Maria Krzemińska, PMDK w Miastku – II miejsce
 • Sara Szatlak, ZSOiT w Miastku oraz Radosław Dzido, PMDK w Miastku  III miejsce
 • Szymon Zajst, ZSOiT w Miastku oraz Wojciech Boczek, ZSP w Łodzierzy – wyróżnienia

PROZA I INNE FORMY

 • Oliwia Pacewicz,ZS w Białym Borze oraz Katarzyna Główczewska,PMDK w Miastku – I miejsce
 • Julia Nakonieczna, ZSOiT w Miastku – II miejsce

Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Miastku p. Bernadeta Zwolska podsumowała czwartą edycję Konkursu na prezentację multimedialną w ramach obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS, w którym Nagrodę Główną otrzymała  Oliwia Leoniuk z ZSOiT w Miastku.  Nagrody dla laureatów  obu konkursów  ufundowała MGKRPA w Miastku. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, a nauczyciele- opiekunowie podziękowania.

 

Dwa dni w sali kinowej w Miastku trwała XVII edycja Konkursu Teatralnego dla dzieci i młodzieży „Co nam w duszy gra”. Pierwszego dnia, 26 listopada zaprezentowały się dzieci i młodzież z kat.I i II ze szkół podstawowych. Nasz kabaret „Szpilka” –grupa młodsza(n-l: Grażyna Jamniak) zdobył wyróżnienie w kat II za przedstawienie pt. ”Problemy Ewy”. Natomiast  w drugim dniu w kat. III rywalizowali uczniowie szkół ponadpodstawowych. Miło nam poinformować, że nasi artyści spisali się doskonale: I miejsce wywalczył teatr młodzieżowy „W świecie masek” ( n-l: Magdalena Radziszewska)za prezentację przedstawienia pt.”Miasto Chrystusa”, a II miejsce kabaret „Szpilka”- grupa starsza za spektakl „ Co nam w duszy gra-ludzie kwiaty”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dnia 24.11.2019r. odbył się V Turniej Tenisa Stołowego o puchar „Grand Prix” Bytowa

Zawodnicy z sekcji tenisa stołowego PMDK (n-l: Paweł Biernacki)  zdobyli:

w kat. Juniorek

I miejsce    Weronika Biernacka

II miejsce   Aleksandra Grudzień

III miejsce  Hanna Pałczyńska

w kat. Junior

I miejsce   Piotr Biernacki

II miejsce  Kacper Niewiadomski

III miejsce  Krzysztof Pustelnik

w kat. Open

II miejsce  Mikołaj Ruciński
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

12 listopada br.  w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku odbył się XVI Wojewódzki  Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „To wszystko Polska”. Reprezentantki z naszej  placówki  zdobyły:

 • wyróżnienia w kat. poezja – Lena i Laura Gocan z sekcji recytatorsko- teatralnej , n-l: Irena Remelska,
 •  wyróżnienie w kategorii pieśń – Julia Uśpińska, n-l: Katarzyna Bąk.

Natomiast 14 listopada w Bibliotece Publicznej w Miastku odbyło się podsumowanie Konkursu Plastycznego „p.h.”Walczmy z nałogami”, w którym Maja Ostrowska – wychowanka sekcji dziennikarskiej  ( n-l: Grażyna Jamniak) zdobyła wyróżnienie.

Gratulujemy.

Przypominamy, że 18 listopada mija termin składania prac na:

XVII Konkurs Literacki „Złapani w sieć uzależnień”

 

Natomiast do 27 listopada należy dostarczyć prace na:

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Żyję bez uzależnień”