77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

Niepodległa

Niepodległa


Z ostatniej chwili

UWAGA!!! Zajęcia informatyczne z Panem Adamem Zarembą do dnia 25.09.2018 r. są odwołane!!! UWAGA!!! Zajęcia plastyczne z Panem Witoldem Piekarskim zawieszone do odwołania!!!

W dniach 5-11.06.2018r. grupa uczniów z ZSOiT w Miastku, wśród której byli również nasi wychowankowie z nauczycielką p. Justyną  Depka- Prądzyńską,  przebywała w Tytuvenai  na Litwie. W czasie pobytu polska grupa realizowała  z rówieśnikami tamtejszej szkoły  zadania projektu  edukacyjnego ,,Miłosne historie ukryte w starych fotografiach”, które dotyczyły edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Były to, m.in.: warsztaty  językowe, artystyczne, wieczory międzykulturowe. W ramach spotkania z lokalną kulturą, przygotowano  i przedstawiono inscenizację polskiego i litewskiego wesela. Do udziału w projekcie młodzież obu krajów zaprosiła seniorów i podjęła się z nimi zespołowej pracy nad opisaniem i zredagowaniem ich wspomnień dotyczących miłosnych historii. W podziękowaniu za wspólną pracę został zaprezentowany  koncert muzyczny oraz  wernisaż fotograficzny przedstawiający m. in. stare ślubne zdjęcia.

W ramach wspólnych działań młodzież poznała wielokulturowy charakter Wilna, odbyła wyprawę edukacyjną na Górę Krzyży oraz uczestniczyła w Litewskim Festiwalu Pieśni i Tańca w Kłajpedzie.

Kolejne działania w ramach tego projektu odbędą się we wrześniu i październiku w Miastku.

 

W dniu 9 czerwca  o godz. 20.00, Biblioteka Pedagogiczna w Miastku zaprosiła wszystkich chętnych do „świata demonów zapomnianej księgi Pauliny Hendel”. Młodzież z naszej placówki ( wychowankowie kabaretu „Szpilka” i sekcji dziennikarskiej) również aktywnie włączyła się do tej imprezy. Gdy nastała ciemność, w  trakcie czytania książki „Tropiciel”, perfekcyjnie  odgrywali  role demonów stwarzając tajemniczą i niepowtarzalną atmosferę.

W dniu 9 czerwca w restauracji „Marysieńka” w Miastku, zespół rockowy „Reinkarnacja” ( n-l: Mateusz Dróżdż)wystąpił jako support przed Koncertem zespołu „Apteka”. Wśród wiernych fanów tego rodzaju muzyki znaleźli się wychowankowie z sekcji dziennikarskiej oraz kabaretu „Szpilka”.

 

9 czerwca Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej  już po raz czwarty zorganizowało Wiejskie Konfrontacje Artystyczne. W pięknej scenerii Parku w Dretyniu wśród różnorodnych wykonawców znaleźli się nasi artyści z PMDK, czyli wokaliści ze Studia Piosenki, duet z sekcji  gimnastyczno- tanecznej „Piramida”,  gitarzyści z sekcji gitarowej oraz kabaret „Szpilka”.Nad sprawnym przebiegiem występów czuwały: p.L.Lubieńska(Dyrektor PMDK), p.G.Jamniak (wicedyrektor PMDK i n-l kabaretu „Szpilka”) oraz p.K.Bąk (n-l:Studia piosenki)

 

5 czerwca z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska,  w PMDK w Miastku odbył się Koncert pt.”Eko Natura”, którego celem był zachęcenie dzieci i młodzieży przybyłej ze szkół miejskich i gminnych Miastka oraz Bytowa,  do refleksji nad stosunkiem człowieka do przyrody.

W programie artystycznym- tematycznie związanym z przyrodą – ponad 60-ciu młodych artystów zaprezentowało swoje zdolności wokalne, taneczne, akrobatyczne, recytatorskie i kabaretowe.

 

Podczas 1,5 godzinnego Ekokoncertu podsumowano IX edycję Powiatowego Konkursu Fotograficznego  „Fauna i flora powiatu bytowskiego”, a 20 laureatom nagrody – ufundowane przez Urząd Miejski i Nadleśnictwo w Miastku oraz Starostwo Powiatowe w Bytowie – wręczyli: Burmistrz Miastka p. Roman Ramion, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Bytowie p. Małgorzata Zielonka, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Miastku p. Joanna Gocoł, Nadleśniczy Nadleśnictwa w Miastku p. Janusz Szreder oraz Dyrektor PMDK p. Lucyna Lubieńska.

Konferansjerzy zakończyli koncert przesłaniem „Żyj z przyrodą w zgodzie”. Po koncercie obejrzano wystawy pokonkursowe. Wystawę nagrodzonych zdjęć można oglądać w holu placówki.

 

Protokół z posiedzenia Jury IX Konkursu Fotograficznego „Fauna i flora powiatu bytowskiego” znajduje się w zakładce „KONKURSY”.

Dnia 2 czerwca  w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Koszalińskiej oraz Dni Koszalina, nasz Musical pt. „Królewna Śnieżka”, został zaprezentowany podczas VI Pikniku Naukowego WTiE w  Koszalinie. Nad całością prezentacji i przygotowaniem scenografii czuwała p. Danuta Matraszek, która dla wszystkich chętnych poprowadziła również warsztaty taneczne (nauka tańca cha-cha oraz krakowiaka ). Nasi artyści z: zespołów tanecznych FLEKS ,MINI FLEKS, RYTM, MINI RYTM, sekcji wokalnej oraz teatru młodzieżowego podczas trwania pikniku mogli uczestniczyć w różnorodnych atrakcjach naukowych, kulinarnych, rozrywkowych oraz rekreacyjnych. Ponadto wraz z rodzicami skorzystali z trzygodzinnej kąpieli wodnej w Aquaparku. Całodniowy pobyt w Koszalinie dostarczył wszystkim niezapomnianych przeżyć.

W naszej placówce przez dwa dni (29 i 30 czerwca)  uczniowie z miasteckich szkół mogli obejrzeć  spektakl przygotowany przez kl. I a ZSOiT w Miastku pod tytułem „Więzień sumienia”. Nad całością czuwał ks. M. Kudźma. Historia chłopaka, który zastrzelił swoich rodziców, kolegę i koleżanki ze szkoły poruszyła serca widzów i pozostawiła niezapomniane wrażenia.

 

Z okazji Dnia Teatru, 29 maja w GOK w Koczale odbył się po raz pierwszy Maraton Teatralny, podczas którego zaprezentowały się:

  1. Grupa przedszkolna z ZKiW w Koczale, która przedstawiła spektakl „Bajka czy nie bajka”,
  2. Grupa taneczno- muzyczno –teatralna z PMDK w Miastku, która  wystawiła baśń muzyczną pt.: „Królewna Śnieżka”(koordynator artystyczny: Danuta Matraszek),
  3. Grupa teatralna „Boruta” z GOK w Koczale, która zaprezentowała baśń pt.: „Dary czterech pór roku”.

Zaprezentowane przez młodych artystów aranżacje znanych baśni wywołały wzruszenie i niezapomniane przeżycia. Dodatkową atrakcją dla widzów były ćwiczenia teatralne oraz zagadki związane z obejrzanymi spektaklami.

W dniu 26 maja na Majówce z SP nr 3 w Miastku było wiele atrakcji, m.in. rozgrywki sportowe, zajęcia naukowe i rekreacyjnie, stoiska kulinarnie. Nasza placówka dołączyła się ze swoim programem do występów artystycznych prezentując umiejętności wokalne oraz kabaretowe naszych wychowanków. Były to duety, soliści i wokaliści z sekcji wokalnej, Studia piosenki  i zespołu „Divisi” oraz kabaret „Szpilka”. Z powodu burzy i  opadów atmosferycznych nie mogły zaprezentować  swoich umiejętności gimnastyczno- tanecznych dziewczęta z zespołu „Piramida”.

 

Obok sceny odbywał się Mini Plener Malarski przygotowany przez  nasze sekcje plastyczne pod kierunkiem p.Witolda Piekarskiego.

Wszyscy na festynie świetnie się bawili oraz miło i atrakcyjnie spędzili sobotni dzień.

W dniu 23 maja w naszej placówce odbyły  się kolejne edycje Edukacyjnej Imprezy Artystycznej „7 ważnych słów” w Stulecie Odzyskania Niepodległości”. Po raz trzeci  została zaprezentowana w godzinach porannych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Miastka oraz Szkoły Podstawowej ze Świerzna, którzy nagrodzili naszych młodych wykonawców gromkimi brawami.

 

 

Natomiast po południu 7 części programu poświęconego: OJCZYŹNIE , WIEDZY, ZDROWIU,  PRZYJAŹNI, NATURZE oraz MIŁOŚCI mogli obejrzeć rodzice wykonawców. Nasi wychowankowie zachwycili  oglądających piękną recytacją, śpiewem, tańcem oraz  grą aktorską.Impreza upłynęła w miłej i wzruszającej atmosferze, niewątpliwie długo pozostanie w pamięci ….