77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

Z ostatniej chwili

.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku  rozpoczął swą działalność  01.09. 1972 r. jako Ognisko Pracy Pozaszkolnej, które Uchwałami Rady Powiatu Bytowskiego, z dniem 01.09.2000 r. zostało przekształcone w Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku, a z dniem 24.04.2008 r zmieniono nazwę na Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku.

Przez minione 48 lat placówką zarządzały:

  • 1972 – 1975 pani Aleksandra Jankowska
  • 1975 – 1990 pani Helena Wiśniewska
  • 1990 – 2020 pani Lucyna Lubieńska
  •              (2000 – 2020 wicedyrektorem była pani Grażyna Jamniak)
  • od 1 IX 2020 – pani Katarzyna Bąk

PMDK to placówka oświatowo-wychowawcza (wychowania pozaszkolnego), której statutowym celem działalności jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwijanie ich uzdolnień i  zainteresowań oraz realizowanie zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, prozdrowotnych, sportowych     i rekreacyjnych.

Nasza oferta zajęć skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 25 lat. Szczegółową listę oferowanych przez nas zajęć znajdziecie Państwo w zakładce” Oferta programowa”. Każdy z wychowanków może uczestniczyć w wybranych sekcjach i zespołach oraz brać udział w licznych imprezach otwartych.

Wychowankowie PMDK mogą poszczycić się wieloma sukcesami, m.in. czołowymi miejscami zdobytymi na różnorodnych festiwalach i konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, o czym świadczy „kolekcja” dyplomów, pucharów  i statuetek.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku należy do Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego, w którego centrum działań są dzieci i młodzież, ich zainteresowania i talenty.  Zrzesza osoby i placówki wychowania pozaszkolnego z całej Polski, pasjonatów edukacji w czasie wolnym od nauki szkolnej. To miejsce, w którym się rozmawia,  wymienia doświadczeniami  i  współpracuje dla podwyższania jakości działań  edukacyjno – kulturalnych.

Wraz z wychowankami chcemy podążać za ich potrzebami i marzeniami.

PMDK w Miastku to placówka przyjazna dzieciom i młodzieży, otwarta  na inicjatywy uczestników zajęć, nauczycieli i rodziców.

Zapraszamy serdecznie!!!