77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

Z ostatniej chwili

.

RADA RODZICÓW

POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
W MIASTKU

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

  • Agnieszka Szymanowska – Przewodnicząca
  • Małgorzata Piotrowska – z-ca Przewodniczącego
  • Justyna Uśpińska – Skarbnik
  • Anna Kitowska
  • Marlena Borzyszkowska
  • Natalia Breska
  • Mariusz Data
  • Katarzyna Jereczek
  • Anna Czyżniewska

 

Rada Rodziców Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury ustaliła następujące wysokości składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

·         składka roczna 50 zł za udział w sekcji

·         uczestnicy sekcji gospodarstwa domowego i sekcji rękodzieło nie uiszczają składek na Radę Rodziców, ale są zobowiązani do pokrywania kosztów zakupu produktów i materiałów, które wykorzystują na zajęciach.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy:

48 9321 0001 0041 0971 3000 0010

Tytułem wpłaty: „Imię i nazwisko dziecka, nazwa sekcji, nazwisko nauczyciela”

 

Uprzejmie informujemy, że pieniądze ze składek pozwolą na realizację wielu ciekawych przedsięwzięć skierowanych do państwa dzieci, w tym:
konkursy, dofinansowanie imprez kulturalnych, zakupy środków dydaktycznych, współfinansowanie wyposażenia pracowni.

 

Dziękujemy za wpłaty.