77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

50 – lecie AP w Słupsku

50 – lecie AP w Słupsku


Z ostatniej chwili

UWAGA!!! ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE ” REKRUTACJA”.

TEATRZYK  RUMMELEK  – przygotowuje do odgrywania ról aktorskich w dramie, skeczu kabaretowym, scence teatralnej, inscenizacji, teatrzyku lalkowym, pantomimie, itd.

NA ZAJĘCIACH :

 • rozwijamy zainteresowania teatralne
 • poznajemy terminologię teatralną i Kodeks Młodego Aktora
 • doskonalimy swoje umiejętności głosowe i interpretacyjne
 • poznajemy teatralne środki wyrazu: mimikę, gest, ekspresję ciała, ruch sceniczny, charakteryzację, itd.
 • poznajemy ciekawostki teatralne
 • uczymy się tworzyć własne scenki teatralne
 • poznajemy i interpretujemy scenicznie znane bajki, baśnie, legendy
 • wcielamy się w rolę ludzi teatru ( reżysera, choreografa, suflera, charakteryzatora, itd.
 • podejmujemy próby twórczej improwizacji aktorskiej
 • poznajemy znanych aktorów, dramaturgów, reżyserów teatralnych
 • dajemy możliwość występów na koncertach, w widowiskach sekcji       i innych imprezach kulturalnych lokalnego środowiska
 • umożliwiamy udział w konkursach, przeglądach, warsztatach i innych formach doskonalenia
 • rejestrujemy własne występy, by je potem obejrzeć i ocenić
 • poznajemy kulturę regionu i najbliższego środowiska
 • przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym placówki, gminy, powiatu, regionu
 • promujemy działalność sekcji i PMDK w różnych formach przekazu

a poza tym

śpiewamy, tańczymy, bawimy się, robimy śmieszne konkursy i zabawy uczymy się zgodnie pracować w grupie rówieśniczej oraz  miło i z poczuciem humoru spędzamy czas wolny