77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

Z ostatniej chwili

.

Serdecznie zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych do rozwijania swoich zainteresowań w Teatrzyku ,,Rummelek”.

TEATRZYK RUMMELEK przygotowuje do odgrywania ról aktorskich w dramie, skeczu kabaretowym, scence teatralnej, inscenizacji, teatrzyku lalkowym, pantomimie, recytacji, itp.

NA ZAJĘCIACH:

 • rozwijamy zainteresowania teatralne,
 • poznajemy terminologię teatralną i Kodeks Młodego Aktora,
 • doskonalimy swoje umiejętności głosowe i interpretacyjne,
 • poznajemy teatralne środki wyrazu; mimikę, gest, ekspresję ciała, ruch sceniczny, charakteryzację, kostium, itd.
 • poznajemy ciekawostki teatralne,
 • uczymy się pisać krótkie dialogi do teatrzyku pacynek,
 • doskonalimy „opowiadanie” ciałem, głosem, gestem,
 • poznajemy i inscenizujemy znane bajki, baśnie i legendy,
 • wcielamy się w role ludzi teatru: reżysera, charakteryzatora, suflera, itd.
 • podejmujemy próby twórczej improwizacji aktorskiej,
 • dajemy możliwość występów na koncertach PMDK, w widowiskach teatralnych, konkursach, przeglądach,
 • poznajemy kulturę regionu i przygotowujemy się do aktywnego udziału w życiu kulturalnym placówki, środowiska, gminy powiatu,
 • wspomagamy nauczanie języka polskiego w szkole,

a poza tym

śpiewamy, tańczymy, bawimy się, robimy śmieszne konkursy

uczymy się zgodnie pracować w grupie,

 no i miło spędzamy czas wolny.

 

 

Nauczyciel: Irena Remelska                 tel, kontaktowy PMDK: 59 857 32-06

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!