77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

Niepodległa

Niepodległa


Z ostatniej chwili

UWAGA!!! Zajęcia informatyczne z Panem Adamem Zarembą do dnia 25.09.2018 r. są odwołane!!! UWAGA!!! Zajęcia plastyczne z Panem Witoldem Piekarskim zawieszone do odwołania!!!

SEKCJA RECYTATORSKO-TEATRALNArozwija uzdolnienia  oraz zainteresowania recytatorskie  i teatralne

NA ZAJĘCIACH:

 • uczymy się pięknie czytać i recytować wierszyki
 • poznajemy reguły pięknej i poprawnej recytacji oraz wdrażamy je w życie
 • poznajemy podstawowe wyrazy „teatralne”
 • poznajemy ciekawostki z życia oraz wybrane utwory najbardziej popularnych poetów w piszących dla dzieci
 • czytamy, ilustrujemy, inscenizujemy najpiękniejsze wierszyki i teksty
 • uczymy się mówić głośno, wyraźnie, wyrażając uczucia i emocje
 • poznajemy zasady pracy w teatrzyku lalkowym i przygotowujemy występy z pacynkami
 • doskonalimy swoje umiejętności aktorskie w: pantomimie, dramie, scence teatralnej i kabaretowej oraz w inscenizacji wierszy
 • uczymy się tworzyć krótkie wierszyki i dialogi
 • poznajemy i interpretujemy scenicznie znane bajki, baśnie, legendy
 • umożliwiamy udział w konkursach, przeglądach
 • dajemy możliwość występów na koncertach, w widowiskach sekcji  i innych imprezach kulturalnych lokalnego środowiska
 • rejestrujemy własne występy, by je potem obejrzeć i ocenić
 • wspomagamy szkolną edukację teatralną

a poza tym śpiewamy, tańczymy, bawimy się, robimy śmieszne konkursy i zabawy uczymy się zgodnie pracować w grupie rówieśniczej oraz miło i z poczuciem humoru spędzamy czas wolny.