77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

Z ostatniej chwili

.

Serdecznie zapraszamy  uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do rozwijania swoich zainteresowań w sekcji turystyczno-reporterskiej

Na zajęciach, które odbywać się będą przede wszystkim w plenerze, a także w siedzibie PMDK, chcemy:

  1. zapoznać młodzież z walorami turystyczno-przyrodniczymi nie tylko najbliższej okolicy, ale i całego regionu słupskiego;
  2. zaproponować społeczności PMDK atrakcyjną, tanią i bezpieczną formę czynnego wypoczynku;
  3. zagospodarować turystycznie i krajoznawczo przynajmniej jedną sobotę w miesiącu poprzez udział w rekreacyjnych rajdach na orientację Z Głosem Pomorza w plener, rajdach Harpagan i imprezach organizowanych wewnętrznie przez sekcję dla wszystkich uczestników zajęć z PMDK;
  4. udowodnić, że Miastko, a także inne miejscowości w okolicy nawet zimą są bardzo interesujące turystycznie, także dla ich mieszkańców;
  5. zapoznawać z mapami topograficznymi wybranych, ciekawszych obszarów, z naniesionymi – typowymi dla imprez na orientację – znakami; nauka „czytania” map, przegląd albumów, przewodników, folderów, planów miast i map, filmów promocyjnych, a także treści turystyczno-krajoznawczych z Internetu; redagować sprawozdania fotograficzno-opisowe z imprez;
  6. zaproponować uczestnikom aktywny udział w pracach przygotowawczych do organizacji rajdów pieszych i rowerowych, w tym w wyborze trasy, opracowaniu mapy, a także w samym przebiegu imprezy.

W myśl hasła „swego nie znacie, cudze chwalicie” chcemy pokazać  uczestnikom nie tylko najbliższą okolicę. Nasze zajęcia, jak nam się wydaje, będą dobrym uzupełnieniem lekcji biologii, przyrody, geografii i historii.

Nauczyciel: Konrad Remelski              tel. kontaktowy PMDK: 59 857 32 06

Serdecznie zapraszamy! Ruszajmy w plener z PMDK w Miastku!