77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: mdkmiastko@wp.pl

Z ostatniej chwili
UWAGA!!! Zajęcia gimnastyczno-taneczne PIRAMIDA z Panią Violettą Piotrowską w dniach 11-15.12.2017 r. nie odbędą się.

   Dnia 13 .09. 2017 r.  w naszej placówce, odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty. Wicestarosta Bytowski  p. Zbigniew Batko oraz Dyrektor PMDK p. Lucyna Lubieńska  wręczyli  33 stypendia za wyniki w nauce  uczniom ZSOiT  oraz 6 wychowankom  z PSM w Miastku. Stypendia przyznane zostały w formie finansowej i wynosiły od 200 do 350 zł. Cała uroczystość uświetniona została występami młodych artystów z  Państwowej Szkoły Muzycznej w Miastku. Gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!