77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

50 – lecie AP w Słupsku
50 – lecie AP w Słupsku


Z ostatniej chwili
UWAGA!!! Zajęcia z sekcji tenisa stołowego z Panem Pawłem Biernackim w dniach 28.09-10.10.2020 r. są odwołane.

Szanowni Rodzice,
wychowankowie pełnoletni!

 Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
na nowy rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji prosimy o składanie
„Wniosku o przyjęcie na zajęcia do PMDK”

Poniżej przedstawiamy Państwu możliwości złożenia wniosku o przyjęcie na zajęcia:

  1. Druk wniosku należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać w postaci skanu/zdjęcia mailowo na adres: sekretariat@mdk.miastko.com.pl lub na nr telefonu 606 468 375 do dnia 30.06.2020 r.
  2. Dla osób, które nie mają możliwości dostarczenia wniosku w w/w sposób (patrz pkt.1), proponujemy skorzystanie z pliku w formacie WORD (dostępny do pobrania w zakładce REKRUTACJA), który po wypełnieniu (bez podpisu rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego) należy przesłać w terminie do dnia 30.06.2020 r. na adres:  sekretariat@mdk.miastko.com.pl z dopiskiem: „Zobowiązuję się do uzupełnienia podpisu na przesłanym w załączeniu wniosku o przyjęcie w terminie wyznaczonym przez placówkę”.
  3. W holu Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w dniach 01 – 30.06.2020 r. w godz. 11.00 – 13.00 dostępna będzie skrzynka podawcza, do której ewentualnie można wrzucać podpisane wnioski w wersji papierowej zgodnie z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zachęcamy do składania wniosków o przyjęcie na zajęcia do PMDK
do wymienionych sekcji  i zespołów  na rok szkolny 2020/2021
(link do sekcji i zespołów poniżej)

>>Kliknij tu…wykaz sekcji