77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

50 – lecie AP w Słupsku
50 – lecie AP w Słupsku


Z ostatniej chwili
UWAGA!!! PROSZĘ SKŁADAĆ DEKLARACJĘ KONTYNUACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE ” REKRUTACJA”.

OGŁOSZENIE dla wychowanków i rodziców

24.04.2020r.

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku informuje,

że na podstawie nowelizacji Rozporządzenia MEN z dn. 11 marca 2020 r.

przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W dniach od 27 kwietnia 2020r. do 24 maja 2020r.

nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Bieżące informacje proszę śledzić na stronie internetowej placówki, Facebooku.