77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

50 – lecie AP w Słupsku
50 – lecie AP w Słupsku


Z ostatniej chwili
.

Podczas ferii zimowych  w PMDK odbywały się zajęcia stałe sekcji według planu feryjnego.

Dodatkowo   w pierwszym tygodniu  realizowano Program profilaktyczny pn.”Ferie bez uzależnień – różne oblicza zdrowia” współfinansowany przez MGKRPA w Miastku. Wzięły  w nim udział  24 osoby, m.in. z sekcji teatralnej, wokalnej, dziennikarskiej, plastycznej, instrumentalnej, gospodarstwa domowego, zespołu ”Divisi”, kabaretu.  Uczestnicy brali udział w warsztatach teatralnych, muzycznych i kulinarnych, podczas których realizowali różnorodne zadania i byli oceniani, m.in. za wyobraźnię twórczą, kreatywne działanie i właściwą postawę moralną. W konkursach  za „Najlepszą kreację aktorską”, „Najlepszą kreację muzyczną” oraz na „Najlepszego Kuchcika” wyróżnili się: Maja Skiba, Patrycja Świąder, Katarzyna Główczewska, Oskar Rudnik- Bartosiński, Jan Sukiennik i Natalia Borzyszkowska. Zajęcia warsztatowe przeplatane były zajęciami edukacyjno- informacyjnymi.

Prelekcje na temat profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży przeprowadzili: pedagog i doradca zawodowy z SP nr 1 p. Aleksandra Sikorska oraz terapeuta uzależnień z MGKRPA  p. Tomasz Kłak. Do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej zachęcała prelegentka – inżynier żywienia p. Agnieszka Warsińska.  Dużą atrakcją był udział wszystkich  chętnych w  Konkursie Piosenki Karaoke „Śpiewać każdy może”, który wygrała Wiktoria Szymanowska.

Zimowe ferie z profilaktyką w PMDK, to nie tylko sposób na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, ale możliwość kreatywnego i twórczego rozwoju oraz doskonalenie różnorodnych umiejętności.