77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

50 – lecie AP w Słupsku
50 – lecie AP w Słupsku


Z ostatniej chwili
UWAGA!!! ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE ” REKRUTACJA”.

Dnia 10.12.2019r. w PMDK odbyła się Impreza Edukacyjno- Artystyczna pn.„ Uzależnienia- droga donikąd”. Założeniem organizatorów było wskazanie zgromadzonej młodzieży  zagrożeń jakie niosą ze  sobą uzależnienia oraz promowanie zdrowego stylu życia bez stosowania używek.  W części artystycznej mogliśmy podziwiać występy wokalne, teatralne i taneczne młodych artystów z PMDK w Miastku oraz harcerzy z 26 WDH „Euforia” z Dretynia z placówką wsparcia dziennego projektu „Ku  Gwiazdom”. Występy przeplatane były trzema prelekcjami :

1)”Jak używki wpływają na życie młodych ludzi” –kurator sądowy p. Dorota Wiśniewska

2)”Odpowiedzialność karna nieletnich” –sierż. sztab. p. Małgorzata Hapka

3)„Instytucje pomagające uzależnionym. Telefon zaufania”–z-ca przewodniczącej MGKRPA–p.Dariusz Tandetzki.

Ponadto 20 laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego na projekt ulotki profilaktycznej pn. „ Żyję bez uzależnień” otrzymało dyplomy i nagrody wręczane przez  Starostę Bytowskiego p. Leszka Waszkiewicza oraz Dyrektor  PMDK p. Lucynę Lubieńską. Byli to:

w kat.    I – uczniowie kl. VII i VIII ze szkół podstawowych

PRACA PLASTYCZNA

   I miejsce      -Wanesa Starczewska –SP w Świerznie

   II miejsce     -Kinga Potomska – SP w Świerznie

   III miejsce   -Dominika Trafna –SP w Świerznie

   Wyróżnienie –Zuzanna Bednarska – SP w Świerznie

GRAFIKA KOMPUTEROWA

I miejsce       -Kornelia Gruba –PMDK w Miastku

II miejsce     – Sandra Baumgart – PMDK w Miastku

PLAKAT

I miejsce       -Oliwia Kornatowska –SP nr 1 w Miastku

   II miejsce     -Denis Fabiniak –SP nr 1 w Miastku

   III miejsce    – Klaudia Pluto- Prądzyńska –SP Starkowo

   Wyróżnienie – Patrycja Kaszubowska –SP Starkowo

w kat. II   – uczniowie szkół ponadpodstawowych

PRACA PLASTYCZNA

   I miejsce       -Beata Pelowska –ZSP w Bytowie

   II miejsce     – Dagmara Kiełpińska – ZSP w Łodzierzy

GRAFIKA KOMPUTEROWA

   I miejsce  -Małgorzata Mitrenga –ZSOiT w Miastku

II miejsce  -Oliwia Leoniuk –PMDK w Miastku

  III miejsce –Weronika Kaczmarczyk – ZSOiT w Miastku

   Wyróżnienie – Patrycja Porożyńska – ZSOiT w Miastku

PLAKAT

   I miejsce       -Klaudia Łącka – I LO w Bytowie

II miejsce     -Aleksandra Kapeluch – LO w Bytowie

III miejsce    -Julianna Knuth – I LO w Bytowie

   Wyróżnienie –Małgorzata Malek –I LO w Bytowie

    Imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczestników konkursu, pokaz prezentacji multimedialnej  oraz stoisko promocyjne  z materiałami informacyjnymi i edukacyjnymi (m.in. broszury, ulotki , informatory przekazane przez MGKRPA w Miastku).Szczególnym  zainteresowaniem cieszyły się ulotki nagrodzone w konkursie plastycznym wydane dzięki funduszom z projektu. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wszystkie działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane były w ramach napisanego przez Hufiec ZHP Miastko projektu finansowanego przez Starostwo Bytowskie przy współpracy PMDK w Miastku. Koordynatorkami były p.Elżbieta Mestek- Krupa ( skarbnik hufca)i p. Grażyna Jamniak (wicedyrektor PMDK).

Dziękując  za wspólnie spędzony czas w urozmaiconych działaniach cieszymy się, że życie wolne od nałogów może być  ciekawe i atrakcyjne.Impreza przebiegła w atmosferze wagi problemu, zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.