77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

Z ostatniej chwili

UWAGA!!! Zajęcia z Panem Pawłem Biernackim z sekcji tenisa stołowego w dniach 12-23.10.2020 r. są odwołane.
UWAGA!!! Zajęcia z Panią Justyną Depka-Prądzyńską z sekcjami muzycznymi w dniach 19-23.10.2020 r. są odwołane.

admin

13.10.2020r. dzieci z teatrzyku Rummelek (n-l: Irena Remelska), które uczestniczą w zajęciach PMDK w Miastku, przygotowały dla swojej wychowawczyni – Pani Kasi- niespodziankę w formie krótkiej scenki  teatralnej p.t. „Umówmy się na spotkanie” . Była ona powiązana  z nietypowym zaproszeniem do spotkania po 20 latach. Przyszli marynarze, lekarze, budowniczowie, ogrodnicy i inżynierowie zapowiedzieli też przekazanie na kolejnym spotkaniu z okazji DEN takich prezentów, jak : ciekawe opowieści morskie, syrop „grzecznolin”, nowa szkoła z basenem, nowoczesne komputery dla wszystkich, bilet na podróż w kosmos oraz wielki bukiet róż.

Teraz jednak , w podziękowaniu za troskę, opiekę i ciepłe słowa wręczyli malutkie bukieciki kwiatków oraz złożyli obietnicę:

„Ale kiedy z nami skończą się kłopoty,

już my wszyscy Panią przekonamy o tym”.

Dla wszystkich Nauczycieli i Pracowników Administracji i Obsługi PMDKnajlepsze, najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia szczęścia, radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych oraz samych wspaniałych wychowanków!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz przyznał dziesięciu nauczycielom pracującym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bytowski nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cieszymy się , że wśród wyróżnionych jest p. Magdalena Radziszewska – nauczycielka teatru „W świecie masek” z PMDK.

Natomiast Nagrody Dyrektora PMDK Pani Katarzyna Bąk przyznała:

nauczycielkom- Agnieszce Warsińskiej i Ewie Surmie oraz pracownikom administracji i obsługi – Annie Kitowskiej, Anecie Dudzie i Małgorzacie Piotrowskiej.

Gratulujemy!

W dniu 13.10.2020r. Biblioteka Publiczna w Miastku ogłosiła wyniki Konkursu Plastycznego „Piękno Ziemi Miasteckiej”. Wychowanka sekcji dziennikarskiej (n-l: Grażyna Jamniak )-  Maja Ostrowska zdobyła wyróżnienie w kategorii dzieci starszych i młodzieży.

Gratulujemy!

13.10.2020r. uczestnicy zajęć sekcji turystyczno-krajoznawczej wzięli udział w rajdzie po okolicach Miastka. Ze względu na pandemię, w plener poszła tylko nieduża grupa. Startowaliśmy przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie doszliśmy do Zielonego Ruczaju. Stamtąd leśnymi drogami dotarliśmy w okolice siedziby firmy Aquamar. Dalej poszliśmy w kierunku Grodu Rummela. Tam obejrzeliśmy wnętrze Grodu. Był czas na zdjęcia przy wspaniałych rzeźbach i odpoczynek. Schodząc z góry podziwialiśmy panoramę Miastka. Rajd zakończyliśmy przy obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie przy ognisku z kiełbaskami podsumowaliśmy imprezę. Dziękujemy dyrekcji OSiR-u za pomoc w organizacji ogniska.

Kolejny rajd już w listopadzie odbędzie się wokół Jeziora Łobez w Białym Borze. Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sekcji turystyczno-krajoznawczej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury prosimy o kontakt z opiekunem – nauczycielem Konradem Remelskim. Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek, 16 października o godz. 13.30 w siedzibie PMDK przy ul. Młodzieżowej 5. Zapraszamy młodych turystów!

 

Dnia 2 października 2020r., w Centrum Informacji Turystycznej  w Miastku, odbyła się promocja książki p. Konrada Remelskiego, pt. ‘’Miastko okiem terenowego reportera’’.  W spotkaniu uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Miastka, nasza sekcja dziennikarska, ale również  niektórzy bohaterowie tekstów. Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu,  p. Pulina Stranz zadawała autorowi książki pytania dotyczące tworzenia reportaży do  Głosu Pomorza w  latach 1990-2020, które posłużyły do kronikarskiego zapisu. Były momenty poważne i humorystyczne, a nawet można było wysłuchać jednego z 50 artykułów  publikacji, -„Horror w domu, czyli … mysz” . Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatny egzemplarz z dedykacją naszego  sławnego „kronikarza  społeczności”.

Cieszymy się, że p. Konrad Remelski –dziennikarz (wcześniej: nauczyciel, dyrektor szkoły, urzędnik)  rozpoczął od września tego roku pracę w naszej placówce  i prowadzi sekcję turystyczno-krajoznawczą. Zachęcamy również do przeczytania książki, w której m.in. w reportażu „Miastko w stolicy” można dowiedzieć się, jaką „furorę” robił nasz  zespół taneczny  „FLEKS”(n-l: Danuta Łangowska) w Warszawie.

Szanowni Rodzice,
wychowankowie pełnoletni!

 Od 1 września 2020 r. w PMDK w Miastku zajęcia stacjonarne odbywają się
z zachowaniem środków ostrożności przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID19, dlatego też prosimy o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej informacjami dotyczącymi organizacji pracy w PMDK w Miastku:

  • na zajęcia przyprowadzamy dzieci zdrowe
  • obowiązuje osłona ust i nosa
  • rodzic/opiekun prawny może wejść do „Strefy rodzica” zachowując dystans 1, 5
  • uczestnicy nie zostawiają w szatni okryć wierzchnich
  • jedna sekcja lub grupa uczestników przebywa w wyznaczonej sali
  • uczestnik zajęć zobowiązany jest do korzystania ze „Strefy wychowanka” tylko na
    10 minut przed rozpoczęciem zajęć
  • po zakończeniu zajęć rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko i bezzwłocznie opuszcza teren placówki

UWAGA!

„Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w PMDK w Miastku wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia” znajdują się
w zakładce DOKUMENTY.

4 września 2020r. zakończyły się prace sekcji dziennikarskiej nad publikacją „Miasteckie smaki”, realizowane w ramach projektu Biblioteki  Publicznej w Miastku (program Regionalny  Konkursu Grantowego „Równać Szanse”). Przygotowanie książki poprzedziły warsztaty dziennikarsko- fotograficzne poprowadzone przez dziennikarza Głosu Pomorza p.Konrada Remelskiego, w których udział wzięły: Sandra Baumgart, Natalia Kapiszke, Daria Pilińska, Nikola Łazuchiewicz, Natalia Borzyszkowska, Kornelia Gruba, Patrycja Porożyńska, Oliwia Leoniuk, Patrycja Olzacka, Weronika Kaczmarczyk, Maja Ostrowska, Magdalena Bartczak i Maria Kobiec. Składem i korektą książki zajęły się: Weronika Kaczmarczyk, Oliwia Leoniuk i nauczycielka sekcji p.Grażyna Jamniak. Zespół redakcyjny stanowiły – Weronika Kaczmarczyk,  Magdalena Bartczak. Zanim książka powstała realizatorki musiały dotrzeć do mieszkańców Miastka, zdobyć przepis potrawy regionalnej, zrobić notkę biograficzną oraz  sfotografować potrawę i osobę, z którą przeprowadzono wywiad. Wiele godzin poświęcono na przegrywanie zdjęć udokumentowanych przepisów, edytowanie tekstu, projektowanie stron i okładki. Dzięki gdyńskiemu Wydawnictwu „Region” książka ma się ukazać już w połowie października.
Zadanie „Miasteckie smaki” miało na celu wprowadzenie młodych ludzi w tematykę kuchni regionalnej, doskonalenie ich umiejętności edytorsko-dziennikarskich oraz wydanie publikacji z przepisami kulinarnymi.Nazywam się Katarzyna Bąk, z wykształcenia jestem muzykiem. Niektórzy z Państwa znają mnie z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Miastku, w której mam zaszczyt pracować od 22 lat. Od 1 września 2020 roku pełnię  funkcję dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury . Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała, iż nie mogę spotkać się z Państwem w dużym gronie, natomiast bardzo zależy mi na serdecznym powitaniu i zaproszeniu do skorzystania z bogatej oferty naszej placówki. Z szacunku do dokonań i dorobku mojej Szanownej Poprzedniczki, pani Lucyny Lubieńskiej pragnę kontynuować kierunek działań, który wyznaczyła oraz wcielić w życie własne pomysły na jej dalszy rozwój. Wiem, iż PMDK to miejsce szczególnie ważne dla lokalnej społeczności realizującej tu swoje potrzeby kulturalne, oświatowe i rekreacyjne, zwłaszcza teraz, w dobie epidemii, gdy tak bardzo pragniemy kontaktu z drugim człowiekiem. Będziemy pracować zgodnie z wytycznymi i procedurami MZ, MEN i GIS, zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom naszych zajęć. Jesteśmy do takiej pracy przygotowani.  Pragnę również, aby nasza placówka, którą Państwo już znacie, nadal była przyjazna młodemu człowiekowi, otwarta na inicjatywy nauczycieli, wychowanków i rodziców. Do takiej współpracy Państwa zapraszam.

Życzę sobie i Wam, Drodzy Wychowankowie sukcesów w pracy, wielu powodów do dumy i radości, wsparcia od nas, dorosłych, odpowiedzialnych za Wasz harmonijny rozwój, za Wasze poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne możliwości. Jesteśmy dla Was. Kadrze pedagogicznej i wszystkim pracownikom życzę „dobrych wiatrów” w oświacie, wytrwałości i optymizmu. Wspólnie kontynuujmy dobre tradycje tego miejsca.

 

PRACOWNIA  TANECZNO – MUZYCZNA
Bożena Czerwińska Zespoły taneczne
Danuta Matraszek Zespoły taneczne: FLEKS, MINI FLEKS, RYTM, MINI RYTM –zajęcia zawieszone                                                                       
Agnieszka Szymanowska Sekcja gimnastyczno-akrobatyczna AKROBATIKA
Ewa Surma Sekcja gitarowa
Łukasz Łapiński Zespoły instrumentalno- wokalne

Sekcja perkusji                                                                    

Katarzyna Bąk Organizacja imprez –sekcja „Konferansjerzy” Studio piosenki
Justyna Depka – Prądzyńska –  Sekcja wokalna

–  Zespół wokalny „ DIVISI”

–  Sekcja instrumentalna                                                                          

PRACOWNIA  TEATRALNO – PLASTYCZNA
Magdalena Radziszewska Teatr młodzieżowy „W świecie masek”
Irena Remelska Teatrzyk „Rummelek”
Grażyna Jamniak Kabaret „Szpilka”
Agnieszka Narloch Sekcja plastyczna

Sekcja „Rękodzieło”

PRACOWNIA  NAUKOWO -TECHNICZNO – SPORTOWA

Konrad Remelski Sekcja turystyczno- krajoznawcza
Grażyna Jamniak Sekcja dziennikarska
Agnieszka Warsińska „Kuchcikowo”- sekcja gospodarstwa domowego

– dziecięca

– młodzieżowa

Paweł Biernacki Sekcja tenisa stołowego

 

 

Zapisy bezpośrednio u  prowadzących nauczycieli.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa w zajęciach stałych jest złożenie przez uczestnika  WNIOSKU o przyjęcie  na zajęcia  do PMDK  podpisanego przez rodziców/opiekunów i przesłanie e-mailem lub włożenie do podajnika przy wejściu do placówki.

 Zajęcia plastyczne i sekcji „Rękodzieło” – nauczyciel p.Agnieszka Narloch skontaktuje się z uczestnikami kontynuującymi udział w zajęciach telefonicznie, a rodziców nowych uczestników prosi o pilny kontakt e-mailowy artcraftskills@gmail.com (w treści wiadomości proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer telefonu)

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury,                                                                                          

77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

Tel. 059 857 32 06             e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl