77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: mdkmiastko@wp.pl

Niepodległa

Niepodległa


Z ostatniej chwili

 Wykaz sekcji, w których do 10 września 2018 trwa nabór uzupełniający

dzieci i młodzieży na wolne miejsca na zajęcia do PMDK

na rok szkolny 2018/2019

 

Lp. Sekcja/nauczyciel

 

Ilość wolnych miejsc
1. S. RECYTATORSKO-TEATRALNA-I. Remelska 5
2. STUDIO PIOSENKI -K. Bąk 7
3. TEATR MŁODZIEŻOWY-M. Radziszewska 4
4. ZESPÓŁ WOKALNY- J. Depka-Prądzyńska 5
5. S. GOSPODARSTWA DOMOWEGO-A. Warsińska 7
6. Kabaret SZPILKA -G. Jamniak 2
7. S. PLASTYCZNA-W. Piekarski 16
8. Zespół taneczny FLEKS-D. Matraszek 6
9. S. INFORMATYCZNA-A. Zaremba 19
10. TENIS STOŁOWY- P. Biernacki 1
11. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH       – M. Dróżdż 9
RAZEM 81

 

W dniu 22 czerwca wychowankowie sekcji wokalnej zaprezentowali dla swoich rodziców  przedstawienie muzyczne pt. „Złote Jabłko”. Fabuła musicalu była pomysłem całej grupy. Zarówno historia dziewczyny, szukającej swojego miejsca w życiu, jak i wspaniałe wykonanie przez młodych wokalistów partii  muzycznych poruszyło  serca zgromadzonej na widowni publiczności. Nad całością czuwała nauczycielka sekcji wokalnej i pomysłodawczyni innowacji pedagogicznej pn. Musical „Złote Jabłko” p. Justyna Depka- Prądzyńska. Na zakończenie odbył się mini recital, w którym wokaliści mogli zaprezentować swoje indywidualne zdolności muzyczne.

W dniu 15 czerwca w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbyła się promocja albumu Jana Kwaska i Jarosława Lemańskiego „Kolekcja z Rummelsburga”, w której uczestniczyły również nasze przedstawicielki z sekcji dziennikarskiej (n-l: Grażyna Jamniak). Autorzy zaprezentowali książkę, w której  możemy obejrzeć widokówki, listy, medale, monety i  inne przedmioty  z przedwojennego Miastka.  W drugiej części  spotkania nastąpiło uroczyste otwarcie  sali-ekspozycji  regionalnych zbiorów historycznych. Cieszymy się, że Miastko ma swoje „małe muzeum”.

W dniu 13 czerwca w naszej placówce odbyła  się już piąta edycja  Edukacyjnej Imprezy Artystycznej „7 ważnych słów” w Stulecie Odzyskania Niepodległości”. Tym razem 7 części programu poświęconego: OJCZYŹNIE , WIEDZY, ZDROWIU,  PRZYJAŹNI, NATURZE oraz MIŁOŚCI mogli obejrzeć uczniowie ze szkół w Dretyniu, Słosinku i Piaszczyny. Przeszło 80 grupa naszych  wychowanków prezentując swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, gimnastyczno- taneczne , teatralno- kabaretowe chciała przypomnieć zgromadzonej na widowni publiczności  jakie wartości  są w życiu ważne. Skupienie i powaga podczas części lirycznych programu oraz gromkie brawa na zakończenie imprezy były dowodem na to, że impreza podobała się i na długo pozostanie w pamięci zaproszonych uczniów i nauczycieli.

W dniu 12 czerwca, sekcja recytatorsko- teatralna ( n-l: Irena Remelska) i Studio piosenki (n-l: Katarzyna Bąk )zorganizowały w naszej placówce Widowisko Teatralno- Wokalne dla rodziców pt.”My jesteśmy tylko dziećmi”. Zaproszeni goście mogli zobaczyć w wykonaniu młodych aktorów prezentację 4 epizodów z inscenizacji „W świecie dziecka”, ilustrujących różne sytuacje życiowe z jego życia oraz pokazujące reakcje rodziców na problemy z nich wynikające. Natomiast wokaliści wzbogacili prezentacje teatralne pięknymi piosenkami związanymi tematycznie z przedstawianymi scenkami. Cała impreza upłynęła w miłej, sympatycznej atmosferze, a w stworzonej na tę okazję mini kawiarence rodzice mogli wspólnie z występującymi degustować przygotowane pyszności.

W dniach 5-11.06.2018r. grupa uczniów z ZSOiT w Miastku, wśród której byli również nasi wychowankowie z nauczycielką p. Justyną  Depka- Prądzyńską,  przebywała w Tytuvenai  na Litwie. W czasie pobytu polska grupa realizowała  z rówieśnikami tamtejszej szkoły  zadania projektu  edukacyjnego ,,Miłosne historie ukryte w starych fotografiach”, które dotyczyły edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Były to, m.in.: warsztaty  językowe, artystyczne, wieczory międzykulturowe. W ramach spotkania z lokalną kulturą, przygotowano  i przedstawiono inscenizację polskiego i litewskiego wesela. Do udziału w projekcie młodzież obu krajów zaprosiła seniorów i podjęła się z nimi zespołowej pracy nad opisaniem i zredagowaniem ich wspomnień dotyczących miłosnych historii. W podziękowaniu za wspólną pracę został zaprezentowany  koncert muzyczny oraz  wernisaż fotograficzny przedstawiający m. in. stare ślubne zdjęcia.

W ramach wspólnych działań młodzież poznała wielokulturowy charakter Wilna, odbyła wyprawę edukacyjną na Górę Krzyży oraz uczestniczyła w Litewskim Festiwalu Pieśni i Tańca w Kłajpedzie.

Kolejne działania w ramach tego projektu odbędą się we wrześniu i październiku w Miastku.

 

W dniu 9 czerwca  o godz. 20.00, Biblioteka Pedagogiczna w Miastku zaprosiła wszystkich chętnych do „świata demonów zapomnianej księgi Pauliny Hendel”. Młodzież z naszej placówki ( wychowankowie kabaretu „Szpilka” i sekcji dziennikarskiej) również aktywnie włączyła się do tej imprezy. Gdy nastała ciemność, w  trakcie czytania książki „Tropiciel”, perfekcyjnie  odgrywali  role demonów stwarzając tajemniczą i niepowtarzalną atmosferę.

W dniu 9 czerwca w restauracji „Marysieńka” w Miastku, zespół rockowy „Reinkarnacja” ( n-l: Mateusz Dróżdż)wystąpił jako support przed Koncertem zespołu „Apteka”. Wśród wiernych fanów tego rodzaju muzyki znaleźli się wychowankowie z sekcji dziennikarskiej oraz kabaretu „Szpilka”.

 

9 czerwca Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej  już po raz czwarty zorganizowało Wiejskie Konfrontacje Artystyczne. W pięknej scenerii Parku w Dretyniu wśród różnorodnych wykonawców znaleźli się nasi artyści z PMDK, czyli wokaliści ze Studia Piosenki, duet z sekcji  gimnastyczno- tanecznej „Piramida”,  gitarzyści z sekcji gitarowej oraz kabaret „Szpilka”.