77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: mdkmiastko@wp.pl

Z ostatniej chwili

Uwaga! Dnia 23.10.2017 r. mija termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs wokalny – Pieśni i piosenki Agnieszki Osieckiej.

  Na Sejmiku w Zamościu, ph.  „Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej”, spotkali  się   dyrektorzy  i nauczyciele z placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski. PMDK w Miastku reprezentowały: wicedyrektor p. Grażyna Jamniak oraz nauczycielka sekcji muzycznych p. Justyna Depka- Prądzyńska. W czasie trzydniowego (5-7.10.2017r.) pobytu, dyrektorzy i nauczyciele uczestniczyli, m.in. w sympozjum, dzięki któremu  poszerzyli  wiedzę na  temat tradycji i budowania tożsamości miejsca w edukacji pozaszkolnej oraz doskonalili  umiejętności praktyczne na różnorodnych zajęciach  warsztatowych (m.in. praca z dzieckiem zdolnym, konstruowanie programu wychowawczo- profilaktycznego, batik wielobarwny). Wiodącą problematyką zajęć seminaryjnych, wykładów, prezentacji, warsztatów i dyskusji były  tematy i zagadnienia ściśle związane z misją edukacyjną i wychowawczą oświatowych placówek wychowania pozaszkolnego.

Ponadto wszyscy uczestnicy sejmiku zostali zaproszeni na koncert  w wykonaniu zespołów artystycznych MDK w Zamościu oraz mieli możliwość poznania ciekawych miejsc na Roztoczu, m.in. Szczebrzeszyn, Krasnobród. Natomiast wszyscy chętni mogli pojechać na wycieczkę do Lwowa.

Bogate wiadomości oraz doświadczenie zdobyte podczas sejmiku są dla jego uczestników cennym materiałem do refleksji i wyzwaniem do nowych działań.

 

    Dnia 16 września 2017r.  na terenie Góry Królewskiej w Miastku odbyło się „Oblężenie Grodu Rummela”. W planie wydarzeń znalazły się różnorodne warsztaty,  gry, zabawy, turnieje walk wojów, inscenizacja, itd. Nasza wychowanka,  Magdalena Bartczak  z sekcji dziennikarskiej ( n-l: Grażyna Jamniak),  uczestniczyła w strzelaniu z łuku. Impreza ukazała walory przyrodnicze naszej pięknej miejscowości,  jak również przybliżyła mieszkańcom Miastka – życie ludzi w średniowieczu. Mamy nadzieję, że będzie więcej takich imprez, a 24 września odbędzie się I Rummeliada –„ odjazd” kajakiem z Góry Rummela. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

   Dnia 13 .09. 2017 r.  w naszej placówce, odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty. Wicestarosta Bytowski  p. Zbigniew Batko oraz Dyrektor PMDK p. Lucyna Lubieńska  wręczyli  33 stypendia za wyniki w nauce  uczniom ZSOiT  oraz 6 wychowankom  z PSM w Miastku. Stypendia przyznane zostały w formie finansowej i wynosiły od 200 do 350 zł. Cała uroczystość uświetniona została występami młodych artystów z  Państwowej Szkoły Muzycznej w Miastku. Gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Sekcje działające w PMDK w Miastku  w roku szkolnym 2017 /2018

PRACOWNIA TANECZNO – MUZYCZNA

Danuta Matraszek Zespoły taneczne: FLEKS, MINI FLEKS, RYTM, MINI RYTM                                                                       
Violetta Piotrowska Sekcja gimnastyczno- taneczna: PIRAMIDA

 

Ewa Surma Sekcja gitarowa
Mateusz Dróżdż Zespoły artystyczno-muzyczne
Katarzyna Bąk Studio piosenki
Justyna Depka – Prądzyńska –  Sekcja wokalna

–  Zespół wokalny „ DIVISI”

–  Sekcja instrumentalna                                                                          

Lucyna Lubieńska Sekcja „Konferansjerzy”

PRACOWNIA TEATRALNO-PLASTYCZNA

Magdalena Radziszewska Teatr młodzieżowy „W świecie masek”
Irena Remelska – Sekcja recytatorsko- teatralna

– Teatrzyk „Rummelek”

Grażyna Jamniak  Kabaret „Szpilka”
Witold Piekarski Sekcje plastyczne:

– dziecięca,

– młodzieżowa

PRACOWNIA NAUKOWO-TECHNICZNO – SPORTOWA

Adam  Zaremba Sekcje informatyczne
Grażyna Jamniak Sekcja dziennikarska
Agnieszka Warsińska Sekcje gospodarstwa domowego:

– dziecięca,

– młodzieżowa

Paweł Biernacki Sekcja tenisa stołowego

 

 Rekrutacja uzupełniająca trwa do 11 września 2017r. do godz.16.00

Składanie wniosków  o przyjęcie do sekcji

 w sekretariacie PMDK w Miastku w godz. 10.00 – 16.00  

 lub bezpośrednio u  prowadzących nauczycieli.

 

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w sekcjach PMDK

 w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Sekcja/nauczyciel

 

Ilość wolnych miejsc
1. TEATRZYK RUMMELEK-I. Remelska 2
2. S. RECYTATORSKO-TEATRALNA-I. Remelska 5
3. STUDIO PIOSENKI-K. Bąk 7
4. TEATR MŁODZIEŻOWY-M. Radziszewska 3
5. ZESPÓŁ WOKALNY-J. Depka-Prądzyńska 4
6. S. GOSPODARSTWA DOMOWEGO-A. Warsińska 11
7. Kabaret SZPILKA-G. Jamniak 4
8. S. DZIENNIKARSKA-G. Jamniak 1
9. S. PLASTYCZNA-W. Piekarski 8
10. Zespół taneczny MINI RYTM-D. Matraszek 11
11. Zespół taneczny RYTM-D. Matraszek 12
12. Zespół taneczny MINI FLEKS-D. Matraszek 11
13. Zespół taneczny FLEKS- D. Matraszek 12
14. S. INFORMATYCZNA- A. Zaremba 21
15. TENIS STOŁOWY- P. Biernacki 12
16. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH- M. Dróżdż 8
17. Zespół gimnastyczno-taneczny PIRAMIDA.-V. Piotrowska 1

 

 

    9 czerwca 2017r. Patrycja Porożyńska z sekcji dziennikarskiej(n-l: Grażyna Jamniak) odebrała Nagrodę za zdjęcie „Bąbelkowy Pan” podczas podsumowania XVI Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” w Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Natomiast praca fotograficzna Weroniki Kaczmarczyk z tej samej sekcji została zakwalifikowana  na wystawę pokonkursową.

Kilka dni wcześniej, bo 29.05.2017r.   Patrycja Porożyńska zdobyła I miejsce w kat.II w Konkursie Literackim pn. „Parafia malowana słowem” w Miastku. Życzymy dalszych  sukcesów!

 

   W II edycji Konkursu „Miastko ma talent”, który odbył się 9 czerwca w auli gimnazjum, najlepszy okazał się nasz Konrad Szymanowski – solista zespołu Divisi ( n-l: Justyna Depka- Prądzyńska), a  Anna Demko – wychowanka ze Studia piosenki ( n-l: Katarzyna Bąk) zajęła III miejsce  . Wśród dziesięciu wykonawców był także kabaret „Szpilka” ( n-l: Grażyna Jamniak).

   5 czerwca z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska,  PMDK zorganizował  już po raz dwudziesty EKOKONCERT , pn.” Bądź EKO” celem  podkreślenia problemu niszczenia środowiska naturalnego. Występujący młodzi artyści  pokazali zgromadzonej na widowni swoje zdolności wokalne, taneczne, teatralno- kabaretowe. Widzowie mogli obejrzeć  dwie scenki ekologiczne oraz podziwiać różnorodne aranżacje wokalne i popisy gimnastyczno- taneczne. Konferansjerzy przekazali informacje na temat Światowego Dnia Ochrony Środowiska, zachęcali również dzieci, młodzież i dorosłych do bycia „eko” na co dzień. Podczas 1,5 godzinnego EKOKONCERTU podsumowano   VIII edycję POWIATOWEGO KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO „ FAUNA  I FLORA POWIATU BYTOWSKIEGO”, a 20 laureatom  nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, Urząd Miejski  w Miastku oraz Nadleśnictwo w Miastku wręczyli: Wicestarosta Powiatu Bytowskiego p. Zbigniew Batko oraz Dyrektor PMDK p. Lucyna Lubieńska. Nagrodzeni i wszyscy chętni zostali zaproszeni do obejrzenia  WYSTAW  POKONKURSOWYCH, znajdujących się  w holu i w sali nr 7 PMDK w Miastku.Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Samorząd Wychowanków (opiekunka: Justyna Depka- Prądzyńska), a koordynatorem p.Grażyna Jamniak.

 

  Protokół z posiedzenia Jury VIII Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.”Fauna i flora powiatu bytowskiego”, które odbyło się w dniu 30.05.2017r.                                                                                                     

Jury w składzie:
1. Dariusz Bobiński- Przewodniczący – fotograf „ FOTO- LABO” w Miastku
2. Dagmara Czapiewska – Żółtowłos  – Leśniczy ds. szkółkarskich i edukacji leśnej w Nadleśnictwie w  Miastku               3.Tadeusz Przybył – Artysta fotografik – pracownik Nadleśnictwa w Miastku                                                                           4.Patrycja Olzacka – z-ca przewodniczącego Samorządu Wychowanków PMDK w Miastku
po obejrzeniu 175 zdjęć  od 63 autorów z 10 szkół i placówek oświatowo – wychowawczych: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi  w Miastku,Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie, Zespół Szkół wPółcznie, Gimnazjum nr 2  w Bytowie, Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Miastku, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie postanowiło przyznać:

w kategorii I (szkoły podstawowe):

I miejsceJakub Rakowicz – za zdjęcie „Czarnodziób” – Szkoła Podstawowa nr 1  w Bytowie

II miejsceRyszard Rakowicz – za zdjęcie „Poszukiwacz skarbów” – Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie
III miejsceJulia Świrydo – za zdjęcie „Ku słońcu” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

Wyróżnienia

Łukasz Świrydo – za zdjęcie „Obrażeni” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku                                                                                                               – Marta Urban – za zdjęcie  „Naturalne lustro” – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Miastku
Adam Muła– za zdjęcie „Wesoły żuczek” – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Miastku

w kategorii II ( szkoły gimnazjalne):
I miejsceWeronika Kaczmarczyk– za zdjęcie „Osiągnąć szczyt” – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku
II miejsce Aleksandra Kobylińska – za zdjęcie „Bambi na polanie” –  Gimnazjum wMiastku                                                                    III miejsce –Aleksandra Wolska – za zdjęcie „Pływający łabędź” – Gimnazjum w Miastku

Wyróżnienia

Wiktoria Kobylińska – za zdjęcie ” Zagubiony bratek” –Gimnazjum w Miastku                                                                                     – Kacper Rojowski – za zdjęcie ” Las o poranku” –Gimnazjum w Miastku

w kategorii III ( szkoły ponadgimnazjalne):
I miejsceMartyna Domino – za zdjęcie „W głębi lasu” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku                                 II miejsce –Klaudia Ostrowska – za zdjęcie „Niespotykana postać” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku  III miejsceDawid Klinger– za zdjęcie „Dokarmianie” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku

Wyróżnienia

Sandra Orlikowska– za zdjęcie „Jezioro łabędzie” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku                                            – Weronika Szadkowska – za zdjęcie  „Zima” –Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
Wiktoria Cichosz – za zdjęcie ” Finezja ” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku                                            –Aleksandra Wasylów– za zdjęcie  „Pajęczyna” –Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
Karolina Albrecht – za zdjęcie ” Magiczny las” – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku                                              –Magdalena Sałahub – za zdjęcie ” Bajorko” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku

Fundatorami nagród są: Wydziały Ochrony Środowiska z Urzędu Miejskiego w Miastku i Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz Nadleśnictwo w Miastku.

Jury dziękuje wszystkim nauczycielom i opiekunom za przygotowanie laureatów konkursu.

   3 czerwca, w Dretyniu odbyły się III Wiejskie Konfrontacje Artystyczne.                     Na scenie oprócz różnorodnych zespołów , solistów m.in. z Tuchomia, Tarnówki, Bytowa, Kępic, Dretynia, Trzebielina, zaprezentował się  nasz kabaret „Szpilka”(n-l: Grażyna Jamniak). Imprezie towarzyszył warsztat rzemiosła ludowego i dmuchany zamek, a na zakończenie odbyła się zabawa taneczna