77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: mdkmiastko@wp.pl

Z ostatniej chwili

Od 1 września 2017 r. wznawiają działalność zespoły taneczne: FLEKS, MINI FLEKS, RYTM, MINI RYTM. Ilość wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach podana jest poniżej.

Sekcje działające w PMDK w Miastku  w roku szkolnym 2017 /2018

PRACOWNIA TANECZNO – MUZYCZNA

Danuta Matraszek Zespoły taneczne: FLEKS, MINI FLEKS, RYTM, MINI RYTM                                                                       
Violetta Piotrowska Sekcja gimnastyczno- taneczna: PIRAMIDA

 

Ewa Surma Sekcja gitarowa
Mateusz Dróżdż Zespoły artystyczno-muzyczne
Katarzyna Bąk Studio piosenki
Justyna Depka – Prądzyńska –  Sekcja wokalna

–  Zespół wokalny „ DIVISI”

–  Sekcja instrumentalna                                                                          

Lucyna Lubieńska Sekcja „Konferansjerzy”

PRACOWNIA TEATRALNO-PLASTYCZNA

Magdalena Radziszewska Teatr młodzieżowy „W świecie masek”
Irena Remelska – Sekcja recytatorsko- teatralna

– Teatrzyk „Rummelek”

Grażyna Jamniak  Kabaret „Szpilka”
Witold Piekarski Sekcje plastyczne:

– dziecięca,

– młodzieżowa

PRACOWNIA NAUKOWO-TECHNICZNO – SPORTOWA

Adam  Zaremba Sekcje informatyczne
Grażyna Jamniak Sekcja dziennikarska
Agnieszka Warsińska Sekcje gospodarstwa domowego:

– dziecięca,

– młodzieżowa

Paweł Biernacki Sekcja tenisa stołowego

 

 Rekrutacja uzupełniająca trwa do 11 września 2017r. do godz.16.00

Składanie wniosków  o przyjęcie do sekcji

 w sekretariacie PMDK w Miastku w godz. 10.00 – 16.00  

 lub bezpośrednio u  prowadzących nauczycieli.

 

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w sekcjach PMDK

 w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Sekcja/nauczyciel

 

Ilość wolnych miejsc
1. TEATRZYK RUMMELEK-I. Remelska 2
2. S. RECYTATORSKO-TEATRALNA-I. Remelska 5
3. STUDIO PIOSENKI-K. Bąk 7
4. TEATR MŁODZIEŻOWY-M. Radziszewska 3
5. ZESPÓŁ WOKALNY-J. Depka-Prądzyńska 4
6. S. GOSPODARSTWA DOMOWEGO-A. Warsińska 11
7. Kabaret SZPILKA-G. Jamniak 4
8. S. DZIENNIKARSKA-G. Jamniak 1
9. S. PLASTYCZNA-W. Piekarski 8
10. Zespół taneczny MINI RYTM-D. Matraszek 11
11. Zespół taneczny RYTM-D. Matraszek 12
12. Zespół taneczny MINI FLEKS-D. Matraszek 11
13. Zespół taneczny FLEKS- D. Matraszek 12
14. S. INFORMATYCZNA- A. Zaremba 21
15. TENIS STOŁOWY- P. Biernacki 12
16. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH- M. Dróżdż 8
17. Zespół gimnastyczno-taneczny PIRAMIDA.-V. Piotrowska 1

 

 

    9 czerwca 2017r. Patrycja Porożyńska z sekcji dziennikarskiej(n-l: Grażyna Jamniak) odebrała Nagrodę za zdjęcie „Bąbelkowy Pan” podczas podsumowania XVI Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” w Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Natomiast praca fotograficzna Weroniki Kaczmarczyk z tej samej sekcji została zakwalifikowana  na wystawę pokonkursową.

Kilka dni wcześniej, bo 29.05.2017r.   Patrycja Porożyńska zdobyła I miejsce w kat.II w Konkursie Literackim pn. „Parafia malowana słowem” w Miastku. Życzymy dalszych  sukcesów!

 

   W II edycji Konkursu „Miastko ma talent”, który odbył się 9 czerwca w auli gimnazjum, najlepszy okazał się nasz Konrad Szymanowski – solista zespołu Divisi ( n-l: Justyna Depka- Prądzyńska), a  Anna Demko – wychowanka ze Studia piosenki ( n-l: Katarzyna Bąk) zajęła III miejsce  . Wśród dziesięciu wykonawców był także kabaret „Szpilka” ( n-l: Grażyna Jamniak).

   5 czerwca z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska,  PMDK zorganizował  już po raz dwudziesty EKOKONCERT , pn.” Bądź EKO” celem  podkreślenia problemu niszczenia środowiska naturalnego. Występujący młodzi artyści  pokazali zgromadzonej na widowni swoje zdolności wokalne, taneczne, teatralno- kabaretowe. Widzowie mogli obejrzeć  dwie scenki ekologiczne oraz podziwiać różnorodne aranżacje wokalne i popisy gimnastyczno- taneczne. Konferansjerzy przekazali informacje na temat Światowego Dnia Ochrony Środowiska, zachęcali również dzieci, młodzież i dorosłych do bycia „eko” na co dzień. Podczas 1,5 godzinnego EKOKONCERTU podsumowano   VIII edycję POWIATOWEGO KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO „ FAUNA  I FLORA POWIATU BYTOWSKIEGO”, a 20 laureatom  nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, Urząd Miejski  w Miastku oraz Nadleśnictwo w Miastku wręczyli: Wicestarosta Powiatu Bytowskiego p. Zbigniew Batko oraz Dyrektor PMDK p. Lucyna Lubieńska. Nagrodzeni i wszyscy chętni zostali zaproszeni do obejrzenia  WYSTAW  POKONKURSOWYCH, znajdujących się  w holu i w sali nr 7 PMDK w Miastku.Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Samorząd Wychowanków (opiekunka: Justyna Depka- Prądzyńska), a koordynatorem p.Grażyna Jamniak.

 

  Protokół z posiedzenia Jury VIII Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.”Fauna i flora powiatu bytowskiego”, które odbyło się w dniu 30.05.2017r.                                                                                                     

Jury w składzie:
1. Dariusz Bobiński- Przewodniczący – fotograf „ FOTO- LABO” w Miastku
2. Dagmara Czapiewska – Żółtowłos  – Leśniczy ds. szkółkarskich i edukacji leśnej w Nadleśnictwie w  Miastku               3.Tadeusz Przybył – Artysta fotografik – pracownik Nadleśnictwa w Miastku                                                                           4.Patrycja Olzacka – z-ca przewodniczącego Samorządu Wychowanków PMDK w Miastku
po obejrzeniu 175 zdjęć  od 63 autorów z 10 szkół i placówek oświatowo – wychowawczych: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi  w Miastku,Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie, Zespół Szkół wPółcznie, Gimnazjum nr 2  w Bytowie, Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Miastku, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie postanowiło przyznać:

w kategorii I (szkoły podstawowe):

I miejsceJakub Rakowicz – za zdjęcie „Czarnodziób” – Szkoła Podstawowa nr 1  w Bytowie

II miejsceRyszard Rakowicz – za zdjęcie „Poszukiwacz skarbów” – Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie
III miejsceJulia Świrydo – za zdjęcie „Ku słońcu” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

Wyróżnienia

Łukasz Świrydo – za zdjęcie „Obrażeni” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku                                                                                                               – Marta Urban – za zdjęcie  „Naturalne lustro” – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Miastku
Adam Muła– za zdjęcie „Wesoły żuczek” – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Miastku

w kategorii II ( szkoły gimnazjalne):
I miejsceWeronika Kaczmarczyk– za zdjęcie „Osiągnąć szczyt” – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku
II miejsce Aleksandra Kobylińska – za zdjęcie „Bambi na polanie” –  Gimnazjum wMiastku                                                                    III miejsce –Aleksandra Wolska – za zdjęcie „Pływający łabędź” – Gimnazjum w Miastku

Wyróżnienia

Wiktoria Kobylińska – za zdjęcie ” Zagubiony bratek” –Gimnazjum w Miastku                                                                                     – Kacper Rojowski – za zdjęcie ” Las o poranku” –Gimnazjum w Miastku

w kategorii III ( szkoły ponadgimnazjalne):
I miejsceMartyna Domino – za zdjęcie „W głębi lasu” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku                                 II miejsce –Klaudia Ostrowska – za zdjęcie „Niespotykana postać” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku  III miejsceDawid Klinger– za zdjęcie „Dokarmianie” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku

Wyróżnienia

Sandra Orlikowska– za zdjęcie „Jezioro łabędzie” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku                                            – Weronika Szadkowska – za zdjęcie  „Zima” –Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
Wiktoria Cichosz – za zdjęcie ” Finezja ” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku                                            –Aleksandra Wasylów– za zdjęcie  „Pajęczyna” –Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
Karolina Albrecht – za zdjęcie ” Magiczny las” – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku                                              –Magdalena Sałahub – za zdjęcie ” Bajorko” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku

Fundatorami nagród są: Wydziały Ochrony Środowiska z Urzędu Miejskiego w Miastku i Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz Nadleśnictwo w Miastku.

Jury dziękuje wszystkim nauczycielom i opiekunom za przygotowanie laureatów konkursu.

   3 czerwca, w Dretyniu odbyły się III Wiejskie Konfrontacje Artystyczne.                     Na scenie oprócz różnorodnych zespołów , solistów m.in. z Tuchomia, Tarnówki, Bytowa, Kępic, Dretynia, Trzebielina, zaprezentował się  nasz kabaret „Szpilka”(n-l: Grażyna Jamniak). Imprezie towarzyszył warsztat rzemiosła ludowego i dmuchany zamek, a na zakończenie odbyła się zabawa taneczna

 

 

 

   W dniu 3 czerwca nasi wychowankowie z teatru młodzieżowego, kabaretu „Szpilka” i sekcji dziennikarskiej uczestniczyli w tajemniczej NOCY BIBLIOTEK w Bibliotece Pedagogicznej w Miastku, podczas której mogli wysłuchać Pauliny Hendel czytającej kolejny tom swojego autorstwa pt.”Żniwiarz”. Atrakcją spotkania były odwiedziny demonów, wśród których nie do rozpoznania była Magdalena Bartczak ( uczestniczka sekcji teatralnej i dziennikarskiej).

   2 czerwca 2017r. w Powiatowym Młodzieżowym  Domu  Kultury w Miastku odbyły się dwa widowiska. Pierwsze, pt.” Bądź pożytecznym krasnalem” zorganizowane przez  teatrzyk „Rummelek” pod kierunkiem pani Ireny Remelskiej skierowane było do uczniów klas II ze szkół podstawowych.   Widzowie mogli obejrzeć inscenizację „Makabryczne igraszki” wzbogaconą  o dwie piosenki tematyczne. Nie zabrakło pogadanki na temat prac pożytecznych oraz promocji sekcji teatralnej i teatrzyku.

Drugie Widowisko Teatralno- Wokalne pt.” …Miłość i szacunek..” dedykowane było rodzicom i nawiązywało do minionego Dnia Matki. Organizatorzy  to 7 sekcji działających w PMDK.  Sekcja recytatorsko- teatralna w teatrzyku pacynek pt. ”Dzień Mamy” nawiązała do tego ważnego w życiu każdego człowieka święta  oraz pokazała  ciekawą wersję znanej bajki dla dzieci pt. ”Bajka o Czerwonym Kapturku i oswojonym wilku”. Teatrzyk „Rummelek” przedstawił autorski spektakl kabaretowy, którego głównymi postaciami były bajkowe krasnoludki. Śmieszne zachowania, sytuacje oraz wysławianie się wprawiły widzów w dobry humor. Kabaret „Szpilka” tym razem oprócz prezentacji  „Cyrkowego Show” poprowadził również konferansjerkę. Natomiast  wokaliści z sekcji wokalnej i Studia piosenki wzbogacili prezentacje teatralno- kabaretowe pięknymi piosenkami. Młodzi kucharze z sekcji gospodarstwa domowego przygotowali smaczny poczęstunek w postaci wypieków. Wykonywaniem zdjęć i nagrywaniem zajęła się sekcja dziennikarska. Nad przebiegiem imprezy czuwała koordynatorka pani  Irena Remelska.

Bogaty program artystyczny i słodkie niespodzianki pozwoliły zaproszonym rodzicom się zrelaksować oraz poznać różnorodne umiejętności swoich pociech.

   20 maja w Gdańsku odbył się turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym Żaków, podczas którego nasz zawodnik z sekcji tenisa stołowego Piotr Biernacki uzyskał kwalifikacje i będzie reprezentował województwo pomorskie na oficjalnych Mistrzostwach Polski Żaków (IV klasy szkół podstawowych i młodsi) w Tenisie Stołowym, które odbędą się w dniach 17-18.06.2017r. w Krakowie. W mistrzostwach udział weźmie 64 tenisistów z całej Polski, 32 z rankingu Polskiego Związku Tenisa Stołowego i 32 z eliminacji wojewódzkich.

Natomiast 21 maja w Straszynie odbyły się Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Młodzików (VI klasy i młodsi). Piotr Biernacki zajął V miejsce.