77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

50 – lecie AP w Słupsku

50 – lecie AP w Słupsku


Z ostatniej chwili

.

OGŁOSZENIE dla wychowanków i rodziców

24.03.2020r.

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku informuje,

że na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 20 marca 2020 r.

w dniach od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.

nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Bieżące informacje proszę śledzić na stronie internetowej placówki, Facebooku.

 

Komunikat o zawieszeniu zajęć w PMDK

Dyrekcja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku informuje o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych od dnia 12 do 25 marca 2020 r.

Bieżące informacje proszę śledzić na stronie internetowej placówki

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu, 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje poniżej:

OGŁOSZENIE dla wychowanków i rodziców

11 marca 2020

W związku z sytuacją związaną z koronawirusem w Polsce w dniach od 12.03.2020r. do 25.03.2020r.

 wychowankowie nie przychodzą na zajęcia do PMDK.

W tym czasie pozostają w domu i korzystają z informacji przekazywanych przez nauczycieli elektronicznie.


Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

 

02-03-2020r.

                     Profilaktyka przeciwwirusowa!

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rekomendacjami MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej apelujemy, abyście Państwo nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do placówki.
W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracamy szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częstego mycia rąk.

Jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy zgłosić się niezwłocznie do oddziału zakaźnego i powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną.

Jednocześnie pragniemy uspokoić Państwa, że podejmowane działania informacyjne mają charakter profilaktyczny. Jeżeli nie doszło do kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami Ministerstwa Zdrowia na temat podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu  koronawirusowi wywołującemu   chorobę COVID-19.

800 190 590 numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Więcej szczegółowych informacji, w tym również dotyczących zasad podróżowania znajdziecie Państwo na stronach: https://gis.gov.pl/ https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie        

Wspólnie zadbajmy o właściwe sposoby postępowania w trosce o zdrowie swoje i swoich najbliższych.Pamiętajmy, że kluczowym słowem powinna być profilaktyka.

Dnia 28 lutego 2020r. w Bibliotece Publicznej w Miastku zakończył  się  cykl warsztatów  dziennikarsko-fotograficznych zorganizowanych  w ramach programu „Równać Szanse”. Uczestniczyli w nich, m.in. nasi wychowankowie z sekcji dziennikarskiej (n-l: Grażyna Jamniak).Podczas  czterech spotkań prowadzący  Konrad Remelski -dziennikarz Głosu Pomorza, dzielił się z młodzieżą  swoim doświadczeniem dziennikarskim i fotograficznym. Zdobyta wiedza pomoże młodzieży, uczestniczącej w projekcie w przygotowaniu publikacji z przepisami kulinarnymi zatytułowanej „Miasteckie smaki”.

22 lutego 2020r. w sali kinowej w Miastku odbyło się podsumowanie 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na które zaproszono  wolontariuszy, „elfy” i opiekunów. W tym roku zebrano rekordową sumę 60 535,23 zł (gminy Miastko i Trzebielino – jeden sztab), w tym wolontariusze z naszej placówki 3.096,73zł. Szef sztabu p. Janusz Gawroński oraz p.Konrad Remelski podziękowali mieszkańcom, wolontariuszom, sponsorom za zaangażowanie i otwarte serca wręczając  dyplomy. Na zakończenie dla wszystkich zagrali i zaśpiewali  goście  z Norwegii Raya Einar Drenga i Leiv Inge Kvielhauga.

Opiekunka trzynastu wolontariuszy WOŚP z PMDK p. Grażyna Jamniak jeszcze raz dziękuje  za bezinteresowną pomoc, zaangażowanie i WIELKIE SERCE.

VII edycja Konkursu Twórczości Literackiej „Wiersze od ręki” odbyła się 20 lutego 2020 roku, w siedzibie PMDK. Tym razem jej hasło przewodnie brzmiało: „Zwierzęta mają duszę„. Członkowie jury w składzie: Katarzyna Bąk – przewodnicząca oraz Iwona Ryckiewicz i Alina Francuzik oceniały wykonywanie poszczególnych zadań przez 8 czteroosobowych zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych Miastka i gminy .Uczestnicy konkursu mieli do wykonania 4 zadania, w których wykazali się umiejętnością tworzenia porównań poetyckich oraz krótkich wierszyków „łamijęzyków” z bohaterami  zwierzęcymi.  Sporządzenie ( na czas) alfabetycznego spisu zwierząt oraz obejrzenie 8 filmików z nimi w roli głównej było zaś inspiracją do tworzenia aforyzmów. Uczniowie wykazali się w trakcie konkursu dużą wiedzą merytoryczną, umiejętnością tworzenia krótkich form literackich oraz zgodną współpracą zespołową.W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników młodzi twórcy wzięli udział w spotkaniu z panią Pauliną Jarmołą – nauczycielem dogoterapii – oraz jej pupilką  Evitą. Wielkie skupienie podczas pogadanki, uśmiechy na twarzach oraz sympatyczne reakcje widzów świadczyły o  zadowoleniu z obejrzenia  takiej „części artystycznej”, osłodzonej wcześniej  przepysznym pączkiem, serwowanym z okazji „tłustego czwartku”.

32 uczestników konkursu zostało nagrodzonych symbolicznymi , indywidualnymi upominkami promocyjnymi oraz dyplomami zespołowymi. Natomiast zwycięzcy otrzymali dodatkowo z rąk dyrektora PMDK p. Lucyny Lubieńskiej statuetki za:

I miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 – gr. II

II miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Świerznie

III miejsceuczniowie ze Szkoły Podstawowe nr 3  -gr. II

Cele pozaliterackie konkursu , takie jak:

– uzmysłowienie więzi łączących człowieka i zwierzę oraz ich wzajemnego, pozytywnego oddziaływania na siebie,

– uwrażliwienie na krzywdę, wyrządzaną zwierzętom i zachęcenie do wolontariatu na ich rzecz  –   również zostały w całości zrealizowane.

Nad prawidłowym przebiegiem całej imprezy w PMDK czuwali jej organizatorzy: sekcja teatrzyku „Rummelek” z nauczycielem Ireną Remelską. Sekcja dziennikarska wykonane  zdjęcia i  zebraną dokumentację z przebiegu konkursu wykorzysta w celu przygotowania tradycyjnych już gazetek pokonkursowych dla placówek szkolnych.

 

Dnia  14 lutego,  z okazji Dnia Świętego Walentego, PMDK przygotował  KONCERT pn.„Kochaj tylko mnie”. Na scenie wystąpiło ponad czterdziestu młodych artystów, m.in. soliści z sekcji wokalnej, zespołu „Divisi” i  Studia Piosenki, recytatorzy  z sekcji recytatorsko- teatralnej, aktorzy z teatru „W świecie masek” i kabaretu „Szpilka”. Konferansjerzy  przedstawili krótki rys historyczny obchodów Dnia Świętego Walentego  oraz snuli rozważania na temat „miłości”. Jednak najwięcej emocji  wśród widzów wywołały konkursy dla par, wybranych z sześciu zaproszonych szkół i placówek, a  poprowadzone przez Samorząd Wychowanków PMDK. Trzeba było wykazać się  niezwykłą pamięcią w przekazywaniu  gestów ukazujących „ jazdę motorem”, sprytem oraz szybkością w łapaniu „serduszka” i odpowiadaniu  na zadawane pytania. Wszyscy oprócz burzliwych braw otrzymali słodycze. Podczas 1,5 godzinnej walentynkowej  imprezy na pewno  zawiązały się nowe przyjaźnie, a może i sympatie…

Koncert  Walentynkowy prowadzący zakończyli przesłaniem, które daje nadzieję dla wszystkich:Miłość- to piękne uczucie. Dopada każdego i w każdym wieku !”.

Dnia 1 lutego 2020 r. odbył się XXI Regionalny Przegląd Form Kolędniczych w Koczale. Reprezentanci z naszej placówki spisali się znakomicie.  Statuetkę „Srebrnego Anioła” w kategorii teatralnej zdobyli wychowankowie teatrzyku „Rummelek”, sekcji recytatorsko- teatralnej i Studia piosenki. Natomiast w kategorii wokalno- instrumentalnej „Brązowego Anioła” otrzymała Viktoria Szymanowska ze Studia piosenki, a Nagrodę Specjalną Maja Olchowik z sekcji wokalnej. Gratulujemy nagrodzonym i nauczycielkom przygotowującym dzieci i młodzież do przeglądu, czyli paniom:  Irenie Remelskiej, Katarzynie Bąk i Justynie Depka- Prądzyńskiej.

Natomiast w Bytowie odbył się III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta Powiatowego Policji, w którym brali udział zawodnicy z PMDK. Podopieczni p.Pawła Biernackiego z sekcji tenisa stołowego zajęli:

3 miejsce Mikołaj Ruciński, 9 miejsce Piotr Biernacki , 32 miejsce Kacper Niewiadomski i 40 miejsce Krzysztof Pustelnik.