77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: mdkmiastko@wp.pl

Z ostatniej chwili

Od 1 września 2017 r. wznawiają działalność zespoły taneczne: FLEKS, MINI FLEKS, RYTM, MINI RYTM. Ilość wolnych miejsc w poszczególnych sekcjach podana jest poniżej.

    Dnia 16 września 2017r.  na terenie Góry Królewskiej w Miastku odbyło się „Oblężenie Grodu Rummela”. W planie wydarzeń znalazły się różnorodne warsztaty,  gry, zabawy, turnieje walk wojów, inscenizacja, itd. Nasza wychowanka,  Magdalena Bartczak  z sekcji dziennikarskiej ( n-l: Grażyna Jamniak),  uczestniczyła w strzelaniu z łuku. Impreza ukazała walory przyrodnicze naszej pięknej miejscowości,  jak również przybliżyła mieszkańcom Miastka – życie ludzi w średniowieczu. Mamy nadzieję, że będzie więcej takich imprez, a 24 września odbędzie się I Rummeliada –„ odjazd” kajakiem z Góry Rummela. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

   Dnia 13 .09. 2017 r.  w naszej placówce, odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty. Wicestarosta Bytowski  p. Zbigniew Batko oraz Dyrektor PMDK p. Lucyna Lubieńska  wręczyli  33 stypendia za wyniki w nauce  uczniom ZSOiT  oraz 6 wychowankom  z PSM w Miastku. Stypendia przyznane zostały w formie finansowej i wynosiły od 200 do 350 zł. Cała uroczystość uświetniona została występami młodych artystów z  Państwowej Szkoły Muzycznej w Miastku. Gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Sekcje działające w PMDK w Miastku  w roku szkolnym 2017 /2018

PRACOWNIA TANECZNO – MUZYCZNA

Danuta Matraszek Zespoły taneczne: FLEKS, MINI FLEKS, RYTM, MINI RYTM                                                                       
Violetta Piotrowska Sekcja gimnastyczno- taneczna: PIRAMIDA

 

Ewa Surma Sekcja gitarowa
Mateusz Dróżdż Zespoły artystyczno-muzyczne
Katarzyna Bąk Studio piosenki
Justyna Depka – Prądzyńska –  Sekcja wokalna

–  Zespół wokalny „ DIVISI”

–  Sekcja instrumentalna                                                                          

Lucyna Lubieńska Sekcja „Konferansjerzy”

PRACOWNIA TEATRALNO-PLASTYCZNA

Magdalena Radziszewska Teatr młodzieżowy „W świecie masek”
Irena Remelska – Sekcja recytatorsko- teatralna

– Teatrzyk „Rummelek”

Grażyna Jamniak  Kabaret „Szpilka”
Witold Piekarski Sekcje plastyczne:

– dziecięca,

– młodzieżowa

PRACOWNIA NAUKOWO-TECHNICZNO – SPORTOWA

Adam  Zaremba Sekcje informatyczne
Grażyna Jamniak Sekcja dziennikarska
Agnieszka Warsińska Sekcje gospodarstwa domowego:

– dziecięca,

– młodzieżowa

Paweł Biernacki Sekcja tenisa stołowego

 

 Rekrutacja uzupełniająca trwa do 11 września 2017r. do godz.16.00

Składanie wniosków  o przyjęcie do sekcji

 w sekretariacie PMDK w Miastku w godz. 10.00 – 16.00  

 lub bezpośrednio u  prowadzących nauczycieli.

 

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w sekcjach PMDK

 w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Sekcja/nauczyciel

 

Ilość wolnych miejsc
1. TEATRZYK RUMMELEK-I. Remelska 2
2. S. RECYTATORSKO-TEATRALNA-I. Remelska 5
3. STUDIO PIOSENKI-K. Bąk 7
4. TEATR MŁODZIEŻOWY-M. Radziszewska 3
5. ZESPÓŁ WOKALNY-J. Depka-Prądzyńska 4
6. S. GOSPODARSTWA DOMOWEGO-A. Warsińska 11
7. Kabaret SZPILKA-G. Jamniak 4
8. S. DZIENNIKARSKA-G. Jamniak 1
9. S. PLASTYCZNA-W. Piekarski 8
10. Zespół taneczny MINI RYTM-D. Matraszek 11
11. Zespół taneczny RYTM-D. Matraszek 12
12. Zespół taneczny MINI FLEKS-D. Matraszek 11
13. Zespół taneczny FLEKS- D. Matraszek 12
14. S. INFORMATYCZNA- A. Zaremba 21
15. TENIS STOŁOWY- P. Biernacki 12
16. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH- M. Dróżdż 8
17. Zespół gimnastyczno-taneczny PIRAMIDA.-V. Piotrowska 1

 

 

    9 czerwca 2017r. Patrycja Porożyńska z sekcji dziennikarskiej(n-l: Grażyna Jamniak) odebrała Nagrodę za zdjęcie „Bąbelkowy Pan” podczas podsumowania XVI Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” w Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Natomiast praca fotograficzna Weroniki Kaczmarczyk z tej samej sekcji została zakwalifikowana  na wystawę pokonkursową.

Kilka dni wcześniej, bo 29.05.2017r.   Patrycja Porożyńska zdobyła I miejsce w kat.II w Konkursie Literackim pn. „Parafia malowana słowem” w Miastku. Życzymy dalszych  sukcesów!

 

   W II edycji Konkursu „Miastko ma talent”, który odbył się 9 czerwca w auli gimnazjum, najlepszy okazał się nasz Konrad Szymanowski – solista zespołu Divisi ( n-l: Justyna Depka- Prądzyńska), a  Anna Demko – wychowanka ze Studia piosenki ( n-l: Katarzyna Bąk) zajęła III miejsce  . Wśród dziesięciu wykonawców był także kabaret „Szpilka” ( n-l: Grażyna Jamniak).

   5 czerwca z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska,  PMDK zorganizował  już po raz dwudziesty EKOKONCERT , pn.” Bądź EKO” celem  podkreślenia problemu niszczenia środowiska naturalnego. Występujący młodzi artyści  pokazali zgromadzonej na widowni swoje zdolności wokalne, taneczne, teatralno- kabaretowe. Widzowie mogli obejrzeć  dwie scenki ekologiczne oraz podziwiać różnorodne aranżacje wokalne i popisy gimnastyczno- taneczne. Konferansjerzy przekazali informacje na temat Światowego Dnia Ochrony Środowiska, zachęcali również dzieci, młodzież i dorosłych do bycia „eko” na co dzień. Podczas 1,5 godzinnego EKOKONCERTU podsumowano   VIII edycję POWIATOWEGO KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO „ FAUNA  I FLORA POWIATU BYTOWSKIEGO”, a 20 laureatom  nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, Urząd Miejski  w Miastku oraz Nadleśnictwo w Miastku wręczyli: Wicestarosta Powiatu Bytowskiego p. Zbigniew Batko oraz Dyrektor PMDK p. Lucyna Lubieńska. Nagrodzeni i wszyscy chętni zostali zaproszeni do obejrzenia  WYSTAW  POKONKURSOWYCH, znajdujących się  w holu i w sali nr 7 PMDK w Miastku.Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Samorząd Wychowanków (opiekunka: Justyna Depka- Prądzyńska), a koordynatorem p.Grażyna Jamniak.

 

  Protokół z posiedzenia Jury VIII Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.”Fauna i flora powiatu bytowskiego”, które odbyło się w dniu 30.05.2017r.                                                                                                     

Jury w składzie:
1. Dariusz Bobiński- Przewodniczący – fotograf „ FOTO- LABO” w Miastku
2. Dagmara Czapiewska – Żółtowłos  – Leśniczy ds. szkółkarskich i edukacji leśnej w Nadleśnictwie w  Miastku               3.Tadeusz Przybył – Artysta fotografik – pracownik Nadleśnictwa w Miastku                                                                           4.Patrycja Olzacka – z-ca przewodniczącego Samorządu Wychowanków PMDK w Miastku
po obejrzeniu 175 zdjęć  od 63 autorów z 10 szkół i placówek oświatowo – wychowawczych: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi  w Miastku,Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie, Zespół Szkół wPółcznie, Gimnazjum nr 2  w Bytowie, Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Miastku, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie postanowiło przyznać:

w kategorii I (szkoły podstawowe):

I miejsceJakub Rakowicz – za zdjęcie „Czarnodziób” – Szkoła Podstawowa nr 1  w Bytowie

II miejsceRyszard Rakowicz – za zdjęcie „Poszukiwacz skarbów” – Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie
III miejsceJulia Świrydo – za zdjęcie „Ku słońcu” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

Wyróżnienia

Łukasz Świrydo – za zdjęcie „Obrażeni” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku                                                                                                               – Marta Urban – za zdjęcie  „Naturalne lustro” – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Miastku
Adam Muła– za zdjęcie „Wesoły żuczek” – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Miastku

w kategorii II ( szkoły gimnazjalne):
I miejsceWeronika Kaczmarczyk– za zdjęcie „Osiągnąć szczyt” – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku
II miejsce Aleksandra Kobylińska – za zdjęcie „Bambi na polanie” –  Gimnazjum wMiastku                                                                    III miejsce –Aleksandra Wolska – za zdjęcie „Pływający łabędź” – Gimnazjum w Miastku

Wyróżnienia

Wiktoria Kobylińska – za zdjęcie ” Zagubiony bratek” –Gimnazjum w Miastku                                                                                     – Kacper Rojowski – za zdjęcie ” Las o poranku” –Gimnazjum w Miastku

w kategorii III ( szkoły ponadgimnazjalne):
I miejsceMartyna Domino – za zdjęcie „W głębi lasu” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku                                 II miejsce –Klaudia Ostrowska – za zdjęcie „Niespotykana postać” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku  III miejsceDawid Klinger– za zdjęcie „Dokarmianie” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku

Wyróżnienia

Sandra Orlikowska– za zdjęcie „Jezioro łabędzie” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku                                            – Weronika Szadkowska – za zdjęcie  „Zima” –Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
Wiktoria Cichosz – za zdjęcie ” Finezja ” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku                                            –Aleksandra Wasylów– za zdjęcie  „Pajęczyna” –Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
Karolina Albrecht – za zdjęcie ” Magiczny las” – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku                                              –Magdalena Sałahub – za zdjęcie ” Bajorko” – Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Miastku

Fundatorami nagród są: Wydziały Ochrony Środowiska z Urzędu Miejskiego w Miastku i Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz Nadleśnictwo w Miastku.

Jury dziękuje wszystkim nauczycielom i opiekunom za przygotowanie laureatów konkursu.

   3 czerwca, w Dretyniu odbyły się III Wiejskie Konfrontacje Artystyczne.                     Na scenie oprócz różnorodnych zespołów , solistów m.in. z Tuchomia, Tarnówki, Bytowa, Kępic, Dretynia, Trzebielina, zaprezentował się  nasz kabaret „Szpilka”(n-l: Grażyna Jamniak). Imprezie towarzyszył warsztat rzemiosła ludowego i dmuchany zamek, a na zakończenie odbyła się zabawa taneczna

 

 

 

   W dniu 3 czerwca nasi wychowankowie z teatru młodzieżowego, kabaretu „Szpilka” i sekcji dziennikarskiej uczestniczyli w tajemniczej NOCY BIBLIOTEK w Bibliotece Pedagogicznej w Miastku, podczas której mogli wysłuchać Pauliny Hendel czytającej kolejny tom swojego autorstwa pt.”Żniwiarz”. Atrakcją spotkania były odwiedziny demonów, wśród których nie do rozpoznania była Magdalena Bartczak ( uczestniczka sekcji teatralnej i dziennikarskiej).