77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

Z ostatniej chwili

.

Przypominamy, że 15.11.2020r. mija termin składania prac na

XVIII Rejonowy Konkurs Literacki „Moje życie- mój wybór”.

Regulamin w zakładce „Konkursy”

OGŁOSZENIE dla wychowanków i rodziców

06.11.2020 r.

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku informuje,

że na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 5 listopada 2020 r.

w dniach od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. 

zajęcia w PMDK w Miastku będą odbywać się w formie zdalnej.

O szczegółach informować będą nauczyciele poszczególnych sekcji.

 

Bieżące informacje proszę śledzić na stronie internetowej placówki, Facebooku. 

”Kultura w Sieci” to program Narodowego Centrum Kultury finansowanego ze środków MKIDN, z którego Biblioteka Publiczna w Miastku otrzymała dotacje na zadanie „Miastko w sieci”. Projekt składał się z cyklu imprez, które można zastosować w dobie Internetu w propagowaniu kultury. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano warsztaty rękodzielnicze, konkursy plastyczne, występy zespołu lokalnego (udostępnianie w sieci materiałów archiwalnych), warsztaty autorskie, domowe zajęcia teatralne w formie warsztatowej, czytanie bajek i internetowa rekomendacja książek. Wszystkie te przedsięwzięcia mają służyć upowszechnianiu kultury w sieci. Zajęcia teatralne w formie warsztatowej prowadzone były przez nauczycielki z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury p.Magdalenę Radziszewską (teatr młodzieżowy „W świecie masek”) i p.Grażynę Jamniak ( kabaret „Szpilka”).

VII Pomorski Konkurs Wokalny „W polskiej tonacji, czyli pieśni i piosenki Agnieszki Osieckiej” rozstrzygnięty! Tym razem odbył się on w wersji online.
Jury w składzie: pan Hieronim Andrusieczko (przewodniczący komisji), pani Danuta Rekowska-Rezmer (członek komisji) i pani Magdalena Radziszewska, postanowiło przyznać:
W kategorii I (12-15 lat):
I miejsce – Kinga Parzątka Lipińska
II miejsce ex aequo – Kacper Trzebiatowski,Maja Ziółtkowska
III miejsce – Patrycja Świąder
Wyróżnienie – Maksymilian Synak
W II kategorii (16-25 lat):
I miejsce – Małgorzata Sztandera
II miejsce – Natalia Malicz
III miejsce – Natalia Rietzel
Wyróżnienie – Natalia Kapiszke
Gratulujemy wszystkim pięknych wykonań!
W sprawie odbioru i przekazania nagród będziemy się osobiście kontaktować w najbliższym czasie z uczestnikami i ich opiekunami.
Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków powiatu bytowskiego.

22.10.2020r. w Centrum Informacji Turystycznej  w Miastku odbyła się promocja książki „Miasteckie smaki”. Pomysłodawczyni  projektu na publikację kulinarną, w ramach programu Regionalnego „Równać szanse”, dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku p.Ewa Szyca podziękowała realizatorom, czyli koordynatorce p.Brygidzie Bińczyk, młodzieży oraz nauczycielom z PMDK p.Grażynie Jamniak i Konradowi Remelskiemu . Natomiast dziewczęta z sekcji dziennikarskiej( uczestniczki projektu) podziękowały wszystkim paniom i panom, którzy przekazali swoje tradycyjne przepisy kulinarne,  wręczając pamiątkowe dyplomy oraz bezpłatne egzemplarze książek. Spotkanie wzbogacone zostało występami artystycznymi młodzieży z PMDK: solistki Kornelii Gruba ze Studia piosenki (n-l: Katarzyna Bąk) oraz kabaretu „Szpilka”(n-l: Grażyna Jamniak). Po części oficjalnej odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez samych autorów przepisów, podczas której nie brakowało pochwał i zachwytu nad mistrzowsko wykonanymi daniami oraz przetworami. Spotkanie nabrało wyjątkowego charakteru po wniesieniu okolicznościowego tortu.

Cieszymy się, że dzięki owocnej współpracy z Biblioteką Publiczną nasza młodzież poznała tematykę kuchni regionalnej, doskonaliła umiejętności edytorsko- dziennikarskie oraz wydała publikację z przepisami kulinarnymi.

 

Dla wszystkich Nauczycieli i Pracowników Administracji i Obsługi PMDK – najlepsze, najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia szczęścia, radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych oraz samych wspaniałych wychowanków!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz przyznał dziesięciu nauczycielom pracującym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bytowski nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cieszymy się , że wśród wyróżnionych jest p. Magdalena Radziszewska – nauczycielka teatru „W świecie masek” z PMDK.

Natomiast Nagrody Dyrektora PMDK Pani Katarzyna Bąk przyznała:

nauczycielkom- Agnieszce Warsińskiej i Ewie Surmie oraz pracownikom administracji i obsługi – Annie Kitowskiej, Anecie Dudzie i Małgorzacie Piotrowskiej.

Gratulujemy!

Dnia 13.10.2020r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku uroczyście podsumowano projekt  „Historia w postaciach zapisana”, realizowany w trybie OnLine przez grupę młodzieży z ZSOiT  oraz Gimnazjum w Tytuvènai, we współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury. Większość uczniów, którzy brali udział w projekcie to uczestnicy zajęć w PMDK.

To pierwszy taki przypadek w historii ponad dziesięcioletnich polsko-litewskich kontaktów, kiedy uczestnicy projektu realizują go zdalnie. Początkowo do Miastka na wspólne działania projektowe miała przyjechać dziesięcioosobowa grupa Litwinów i dwóch opiekunów. Przez tydzień mieli w Miastku wspólnie pracować nad projektem. Za rok miała być rewizyta. Okazało się, że przyjazd młodzieży do Polski w tym okresie jest niemożliwy. W końcu ministerstwo zgodziło się na zdalną realizację projektu. Koordynator projektu Bogusław Szkwarek musiał go jednak przekształcić. – Miał być na przykład wspólny wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego do Warszawy. Skończyło się na tym, że nasza młodzież przygotowała e-zwiedzanie Warszawy i Gdańska, a Litwini – Wilna i Grodna.  Podobnie było z prezentacją dorobku artystycznego szkół. Przygotowaliśmy część artystyczną w Miastku i pokazaliśmy ją Litwinom w Internecie, a oni zrobili to samo w Tytuvènai.

Celem projektu było odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. Sporym wyzwaniem dla młodzieży było przygotowanie wspólnej publikacji książkowej w języku polskim i litewskim. „Historia w postaciach zapisana” jest zbiorem wywiadów z seniorami, przekształcenie ich w niezwykłe biografie. Zarówno Polacy jak i Litwini musieli je przetłumaczyć na język angielski po to, by zarówno jedni i drudzy nie mieli problemów z tłumaczeniem na polski i litewski. Młodzież z Miastka opisała  czternastu seniorów, a Litwini dziesięciu. W swych opowiadaniach przedstawili dzieciństwo emerytów, a następnie lata szkolne, studia, pierwszą pracę, pierwsze miłości, przyjaźnie, aktywności, a potem swe małżeństwa, pracę zawodową i tak aż do emerytury. Na końcu seniorzy podsumowywali swe  życie, przedstawiając najmilsze życiowe wspomnienia i mniej miłe też.

Projekt ten był dla obu stron prawdziwym wyzwaniem. Ze strony Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w projekcie uczestniczyli nauczyciele-opiekunowie – Justyna Depka Prądzyńska, która zajmowała się przygotowaniem wraz z młodzieżą części artystycznej i Konrad Remelski, który pracował z uczestnikami zajęć w PMDK nad tekstami do książki „Historia w postaciach zapisana”. Efekty pracy obydwu grup mogli obejrzeć w trakcie podsumowania projektu – wicestarosta bytowski pan Roman Ramion, dyrektor PMDK pani Katarzyna Bąk i dyrektor ZSOiT Bogdan Hnat. Odbyło się łączenie On-line z litewskim Gimnazjum, w  trakcie którego Litwini i Polacy obejrzeli wspólny film dotyczący projektu, a także podsuwali jego realizację. W mediach społecznościowych można obejrzeć efekty zdalnej pracy młodzieży z Litwy i Polski. Obecnie trwają ostatnie prace redakcyjne nad książką „Historia w postaciach zapisana”.

13.10.2020r. dzieci z teatrzyku Rummelek (n-l: Irena Remelska), które uczestniczą w zajęciach PMDK w Miastku, przygotowały dla swojej wychowawczyni – Pani Kasi- niespodziankę w formie krótkiej scenki  teatralnej p.t. „Umówmy się na spotkanie” . Była ona powiązana  z nietypowym zaproszeniem do spotkania po 20 latach. Przyszli marynarze, lekarze, budowniczowie, ogrodnicy i inżynierowie zapowiedzieli też przekazanie na kolejnym spotkaniu z okazji DEN takich prezentów, jak : ciekawe opowieści morskie, syrop „grzecznolin”, nowa szkoła z basenem, nowoczesne komputery dla wszystkich, bilet na podróż w kosmos oraz wielki bukiet róż.

Teraz jednak , w podziękowaniu za troskę, opiekę i ciepłe słowa wręczyli malutkie bukieciki kwiatków oraz złożyli obietnicę:

„Ale kiedy z nami skończą się kłopoty,

już my wszyscy Panią przekonamy o tym”.

W dniu 13.10.2020r. Biblioteka Publiczna w Miastku ogłosiła wyniki Konkursu Plastycznego „Piękno Ziemi Miasteckiej”. Wychowanka sekcji dziennikarskiej (n-l: Grażyna Jamniak )-  Maja Ostrowska zdobyła wyróżnienie w kategorii dzieci starszych i młodzieży.

Gratulujemy!

W dniach 17-20 września, pani Justyna Depka-Prądzyńska, nauczyciel sekcji wokalnej, instrumentalnej i zespołu DIVISI, wzięła udział w III edycji Mistrzowskich Warsztatów Wokalnych w Domach Konesera w Trzcinie. Tam, pod okiem wykwalifikowanych trenerów kształciła swój warsztat wokalny i techniki sceniczne. Wśród wykładowców byli: Tadeusz Seibert, dr Iwona Kmiecik i dr hab. Bartosz Jaśkowski. Był to czas pełen kreatywności i wielu natchnień. Pani Justyna, od razu po powrocie zaczęła wdrażać nowe pomysły do pracy z młodzieżą.