77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 5

tel/fax: 59 857 32 06, e-mail: sekretariat@mdk.miastko.com.pl

50 – lecie AP w Słupsku

50 – lecie AP w Słupsku


Z ostatniej chwili

UWAGA!!! ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE ” REKRUTACJA”.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku   serdecznie zaprasza  uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do rozwijania swoich zainteresowań w sekcji turystyczno-krajoznawczej

Na zajęciach, które odbywać się będą przede wszystkim w plenerze,a także w siedzibie PMDK, chcemy:

 1. zapoznać młodzież z walorami turystyczno-przyrodniczymi nie tylko najbliższej okolicy, ale i całego regionu słupskiego;
 2. zaproponować społeczności PMDK atrakcyjną, tanią i bezpieczną formę czynnego wypoczynku;
 3. zagospodarować turystycznie i krajoznawczo przynajmniej jedną sobotę w miesiącu poprzez udział w rekreacyjnych rajdach na orientację Z Głosem Pomorza w plener, rajdach Harpagan i imprezach organizowanych wewnętrznie przez sekcję dla wszystkich uczestników zajęć z PMDK;
 4. udowodnić, że Miastko, a także inne miejscowości w okolicy nawet zimą są bardzo interesujące turystycznie, także dla ich mieszkańców;
 5. zapoznawać z mapami topograficznymi wybranych, ciekawszych obszarów, z naniesionymi – typowymi dla imprez na orientację – znakami; nauka „czytania” map, przegląd albumów, przewodników, folderów, planów miast i map, filmów promocyjnych, a także treści turystyczno-krajoznawczych z Internetu; redagować sprawozdania fotograficzno-opisowe z imprez;
 6. zaproponować uczestnikom aktywny udział w pracach przygotowawczych do organizacji rajdów pieszych i rowerowych, w tym w wyborze trasy, opracowaniu mapy, a także w samym przebiegu imprezy.

W myśl hasła „swego nie znacie, cudze chwalicie” chcemy pokazać  uczestnikom nie tylko najbliższą okolicę. Nasze zajęcia, jak nam się wydaje, będą dobrym uzupełnieniem lekcji biologii, przyrody, geografii i historii.

Nauczyciel: Konrad Remelski              tel. kontaktowy PMDK: 59 857 32 06

Serdecznie zapraszamy! Ruszajmy w plener z PMDK w Miastku!

Chętni powinni złożyć „ Wniosek o przyjęcie na zajęcia do PMDK w Miastku na r.szk.2020/2021”

Szczegóły w zakładce REKRUTACJA.

Miastko, dn. 01.07.2020 r.

Wykaz sekcji, w których do 10 września 2020

trwa rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w sekcjach

do PMDK na rok szkolny 2020/2021

Lp. SEKCJE i ZESPOŁY

 

Ilość wolnych miejsc
1. TEATR MŁODZIEŻOWY „W ŚWIECIE MASEK” 8
2. S. GOSPODARSTWA DOMOWEGO „KUCHCIKOWO” 12
3. S. INSTRUMENTALNA 5
4. ZESPÓŁ WOKALNY „DIVISI” 6
5. S. WOKALNA 1
6. S. DZIENNIKARSKA 1
7. S. PLASTYCZNA 3
8. S. RĘKODZIEŁO 5
9. S. GITAROWA 1
10. S. GIMNASTYCZO-AKROBATYCZNA „AKROBATIKA” 4
11. S. TURYSTYCZNO-KRAJOBRAZOWA 12
12. ZESPOŁY INSTRUMENTALNO-WOKALNE 12
RAZEM 70

 

OGŁOSZENIE dla wychowanków i rodziców

5 czerwca 2020r.

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku informuje,

że na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 3 czerwca  2020r.

przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w  naszej placówce

do dnia 27 czerwca 2020r.

Nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Bieżące informacje proszę śledzić na stronie internetowej placówki, Facebooku.

                                                                               Dyrektor PMDK

                                                                           Lucyna Lubieńska

Szanowni Rodzice,
wychowankowie pełnoletni!

 Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
na nowy rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji prosimy o składanie
„Wniosku o przyjęcie na zajęcia do PMDK”

Poniżej przedstawiamy Państwu możliwości złożenia wniosku o przyjęcie na zajęcia:

 1. Druk wniosku należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać w postaci skanu/zdjęcia mailowo na adres: sekretariat@mdk.miastko.com.pl lub na nr telefonu 606 468 375 do dnia 30.06.2020 r.
 2. Dla osób, które nie mają możliwości dostarczenia wniosku w w/w sposób (patrz pkt.1), proponujemy skorzystanie z pliku w formacie WORD (dostępny do pobrania w zakładce REKRUTACJA), który po wypełnieniu (bez podpisu rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego) należy przesłać w terminie do dnia 30.06.2020 r. na adres:  sekretariat@mdk.miastko.com.pl z dopiskiem: „Zobowiązuję się do uzupełnienia podpisu na przesłanym w załączeniu wniosku o przyjęcie w terminie wyznaczonym przez placówkę”.
 3. W holu Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w dniach 01 – 30.06.2020 r. w godz. 11.00 – 13.00 dostępna będzie skrzynka podawcza, do której ewentualnie można wrzucać podpisane wnioski w wersji papierowej zgodnie z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zachęcamy do składania wniosków o przyjęcie na zajęcia do PMDK
do wymienionych sekcji  i zespołów  na rok szkolny 2020/2021
(link do sekcji i zespołów poniżej)

>>Kliknij tu…wykaz sekcji

Plakat sekcji plastycznej PMDK (n-l: Agnieszka Narloch)


OGŁOSZENIE dla wychowanków i rodziców

22 maja 2020r.

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku informuje,

że w związku z niewielką ilością  zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach w okresie pandemii COVID-19, nie wznawiamy jeszcze zajęć stacjonarnych i na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 14 maja 2020r. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w  naszej placówce do dnia 7 czerwca 2020r.

Nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Bieżące informacje proszę śledzić na stronie internetowej placówki, Facebooku.

                   Dyrektor PMDK

Lucyna Lubieńska

    KOMUNIKAT

  W związku z nowymi wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej związanymi z możliwością podjęcia zajęć informuję, że w przyszłym tygodniu zostanie dokonane rozeznanie dotyczące rozpoczęcia wybranych zajęć od 25 maja. Po zebraniu danych o ilości chętnych na zajęcia w sekcjach oraz potwierdzeniu, że budynek oraz przyjęte procedury postępowania spełniają wymagania reżimu sanitarnego związanego z COVID-19, dnia 22 maja podejmę decyzję, które sekcje i w jakiej formie rozpoczną zajęcia od 25 maja. Informacja zostanie podana na stronie mdk.miastko.com.pl  oraz na profilu Facebook.

  Dyrektor PMDK

Lucyna Lubieńska

Szanowni Rodzice,

wychowankowie pełnoletni!

 Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury na nowy rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji prosimy o składanie „Deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w PMDK”– kontynuacja edukacji w PMDK (dotyczy wyłącznie obecnych wychowanków i tej samej sekcji w kolejnym roku szkolnym!).
Poniżej przedstawiamy Państwu możliwości złożenia deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zespołach, sekcjach PMDK, do których Wasze dzieci uczęszczają w bieżącym roku szkolnym

 1. Druk deklaracji należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać w postaci skanu/zdjęcia mailowo na adres: sekretariat@mdk.miastko.com.pl
  lub na nr telefonu 606 468 375 do dnia 31.05.2020 r.
 2. Dla osób, które nie mają możliwości dostarczenia deklaracji w w/w sposób (patrz pkt.1), proponujemy skorzystanie z pliku w formacie WORD (dostępny do pobrania w zakładce REKRUTACJA), który po wypełnieniu (bez podpisu rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego) należy przesłać w terminie do dnia 31.05.2020 r.
  na adres:  sekretariat@mdk.miastko.com.pl
  z dopiskiem: „Zobowiązuję się do uzupełnienia podpisu na przesłanej w załączeniu deklaracji kontynuacji w terminie wyznaczonym przez placówkę”.
 3. W holu Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w dniach 04 – 29.05.2020 r.
  w godz. 11.00 – 13.00
  dostępna będzie skrzynka podawcza, do której ewentualnie można wrzucać podpisane deklaracje w wersji papierowej zgodnie z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zachęcamy do składania deklaracji.

Złożenie tej deklaracji w terminie do 31 maja zapewnia miejsce
w wybranej sekcji!!

Pobierz  dokument – Rekrutacja 2020 – 2021 w pdf.

OGŁOSZENIE dla wychowanków i rodziców

24.04.2020r.

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku informuje,

że na podstawie nowelizacji Rozporządzenia MEN z dn. 11 marca 2020 r.

przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W dniach od 27 kwietnia 2020r. do 24 maja 2020r.

nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Bieżące informacje proszę śledzić na stronie internetowej placówki, Facebooku.

OGŁOSZENIE dla wychowanków i rodziców

14.04.2020r.

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku informuje,

że na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 9 kwietnia 2020 r.

przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W dniach od 14 kwietnia 2020r. do 26 kwietnia 2020r.

nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Bieżące informacje proszę śledzić na stronie internetowej placówki, Facebooku.