Z okazji Dnia Zakochanych, PMDK był organizatorem Koncertu Walentynkowego dla aktywnych działaczy samorządów uczniowskich szkół. Konferansjerzy oprócz prezentacji wierszy o miłości przybliżyli wszystkim widzom  ciekawą postać Św. Walentego  oraz zapoznali ze zwyczajami  obchodzenia walentynek w różnych krajach. Młodzi artyści  z różnorodnych sekcji działających w PMDK w 1,5 godzinnym koncercie zaprezentowali  na scenie m.in.: piosenki, tańce, scenkę kabaretową, żarciki o miłości. Wyjątkową atrakcją były zabawy walentynkowe dla duetów z 6 placówek oświatowo- wychowawczych,  przygotowane przez Samorząd Wychowanków PMDK.  W zabawie „Taniec z balonem” zwyciężyła para ze Szkoły Podstawowej nr 1 , a w „Kalamburach” najlepsza okazała się para z ZSOiT w Miastku. Koncert był nie tylko rozrywką, ale okazją do wspomnień, poznania historii walentynek oraz zacieśniania więzi pomiędzy samorządami  uczniowskimi szkół i placówek.

Wszelkie aktualności do chwili powstania nowej strony www będą umieszczane pod adresem:

http://staremdk.miastko.com.pl

ZA UTRUDNIENIA
SERDECZNIE PRZEPRASZAMY!